MÁY NÉN LẠNH

mỗi trang
Block máy nén lạnh Daikin JT100GABY1L Call

Block máy nén lạnh Daikin JT100GABY1L

Tên sản phẩm: Máy nén Daikin JT100GABV1L. Công suất: 31.850Btu/h. (3.0HP) Điện nguồn: 220v/1p/ 50Hz. Môi chất lạnh: R22 Xuất xứ: Trung Quốc.

Vui lòng gọi
Block máy nén lạnh Daikin JT125GABY1L Call

Block máy nén lạnh Daikin JT125GABY1L

Tên sản phẩm: Máy nén Daikin JT125GABY1L. Công suất: 30.960Btu/h. (4.0HP) Điện nguồn: 380v/3p/ 50Hz. Môi chất lạnh: R22 Xuất xứ: Trung Quốc.

Vui lòng gọi
Block máy nén lạnh Daikin JT160GABY1L Call

Block máy nén lạnh Daikin JT160GABY1L

Tên sản phẩm: Máy nén Daikin JT160GABY1L Công suất: 49.830 Btu/h. (5.0HP) Điện nguồn: 380v/3p/ 50Hz. Môi chất lạnh: R22 Xuất xứ: Trung Quốc.

Vui lòng gọi
Block máy nén lạnh Daikin JT170GABY1L Call

Block máy nén lạnh Daikin JT170GABY1L

Tên sản phẩm: Máy nén Daikin JT170GABY1L. Công suất: 53.250Btu/h. (5.0HP) Điện nguồn: 380v/3p/ 50Hz. Môi chất lạnh: R22 Xuất xứ: Trung Quốc.

Vui lòng gọi
Block máy nén lạnh Daikin  Call

Block máy nén lạnh Daikin

Mã sản phẩm Daikin Xuất xứ : Daikin CÔNG TY TNHH TM DV KT THIÊN HẢI là nhà phân phối chuyên nghiệp Máy nén lạnh hiệu COPEPLAND –DANFOSS, EMBRACO, DAIKIN, TRANE, TECUMSEH, …. Hàng nhập khẩu chính hãng

Vui lòng gọi
Block máy nén lạnh Daikin JT315D-Y1L Call

Block máy nén lạnh Daikin JT315D-Y1L

Tên sản phẩm: Máy nén Daikin JT315D-Y1L Công suất: 106.200Btu/h. (11.0HP) Điện nguồn: 380V/3p/ 50Hz. Môi chất lạnh: R22 Xuất xứ: Trung Quốc

Vui lòng gọi
Block máy nén lạnh Daikin JT265D-Y1L Call

Block máy nén lạnh Daikin JT265D-Y1L

Tên sản phẩm: Máy nén Daikin JT265D-Y1L Công suất: 91.100Btu/h. (8.5HP) Điện nguồn: 380V/3p/ 50Hz. Môi chất lạnh: R22 Xuất xứ: Trung Quốc.

Vui lòng gọi
Block máy nén lạnh Daikin JT90GABV1L Call

Block máy nén lạnh Daikin JT90GABV1L

Tên sản phẩm: Máy nén Daikin JT90GABV1L. Công suất: 28.710Btu/h. (3.0HP) Điện nguồn: 220v/1p/ 50Hz. Môi chất lạnh: R22 Xuất xứ: Trung Quốc..

Vui lòng gọi
Block máy nén lạnh Daikin JT90GABY1L Call

Block máy nén lạnh Daikin JT90GABY1L

Tên sản phẩm: Máy nén Daikin JT90GABY1L. Công suất: 28.710Btu/h. (3.0HP) Điện nguồn: 380v/3p/ 50Hz. Môi chất lạnh: R22 Xuất xứ: Trung Quốc.

Vui lòng gọi
Block máy nén lạnh Daikin  JT95GABV1L Call

Block máy nén lạnh Daikin JT95GABV1L

Tên sản phẩm: Máy nén Daikin JT95GABV1L. Công suất: 30960 Btu/h. (3.0HP) Điện nguồn: 220V/1p/ 50Hz. Môi chất lạnh: R22 Xuất xứ: Trung Quốc.

Vui lòng gọi
Block máy nén lạnh Daikin  JT95GABY1L Call

Block máy nén lạnh Daikin JT95GABY1L

Tên sản phẩm: Máy nén Daikin JT95GABY1L. Công suất: 30960 Btu/h. (3.0HP) Điện nguồn: 380V/3p/ 50Hz. Môi chất lạnh: R22 Xuất xứ: Trung Quốc.

Vui lòng gọi
Máy nén Bitzer 2FES-2Y-40S Call

Máy nén Bitzer 2FES-2Y-40S

Tên sản phẩm: Máy nén Bitzer 2FES-2Y-40S Công suất: 2.0HP Điện nguồn: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: Đức

Vui lòng gọi
Máy nén Bitzer 2FES-3Y-40S Call

Máy nén Bitzer 2FES-3Y-40S

Tên sản phẩm: Máy nén Bitzer 2FES-3Y-40S Công suất: 3.0HP Điện nguồn: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: Đức

Vui lòng gọi
Máy nén Bitzer 4CES-6Y-40S Call

Máy nén Bitzer 4CES-6Y-40S

Tên sản phẩm: Máy nén Bitzer 4CES-6Y-40S Công suất: 6.0HP Điện nguồn: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: Đức

Vui lòng gọi
Máy nén Bitzer 4DES-7Y-40S Call

Máy nén Bitzer 4DES-7Y-40S

Tên sản phẩm: Máy nén Bitzer 4DES-7Y-40S Công suất: 7.0HP Điện nguồn: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: Đức

Vui lòng gọi
Máy nén Bitzer 4DES-5Y-40S Call

Máy nén Bitzer 4DES-5Y-40S

Tên sản phẩm: Máy nén Bitzer 4DES-5Y-40S Công suất: 5.0HP Điện nguồn: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: Đức

Vui lòng gọi
Máy nén Bitze 4EES-6Y-40S Call

Máy nén Bitze 4EES-6Y-40S

Tên sản phẩm: Máy nén Bitzer 4EES-6Y-40S Công suất: 6.0HP Điện nguồn: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: Đức

Vui lòng gọi
Máy nén Bitze 4FES-5Y-40S Call

Máy nén Bitze 4FES-5Y-40S

Tên sản phẩm: Máy nén Bitzer 4HE-18Y-40P Công suất: 18.0HP Điện nguồn: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: Đức

Vui lòng gọi
Máy nén Bitze 4HE-18Y-40P Call

Máy nén Bitze 4HE-18Y-40P

Tên sản phẩm: Máy nén Bitzer 4HE-18Y-40P Công suất: 18.0HP Điện nguồn: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: Đức

Vui lòng gọi
Máy nén Bitze 4HE-25Y-40P Call

Máy nén Bitze 4HE-25Y-40P

Tên sản phẩm: Máy nén Bitzer 4HE-25Y-40P Công suất: 25.0HP Điện nguồn: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: Đức

Vui lòng gọi
Máy nén Bitzer 4NES-20Y-40P Call

Máy nén Bitzer 4NES-20Y-40P

Tên sản phẩm: Máy nén Bitzer 4NES-20Y-40P Công suất: 20.0HP Điện nguồn: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: Đức

Vui lòng gọi
Máy nén Bitzer 4PES-12Y-40P Call

Máy nén Bitzer 4PES-12Y-40P

Tên sản phẩm: Máy nén Bitzer 4PES-12Y-40P Công suất: 12.0HP Điện nguồn: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: Đức

Vui lòng gọi
Máy nén Bitzer 4PES-15Y-40P Call

Máy nén Bitzer 4PES-15Y-40P

Tên sản phẩm: Máy nén Bitzer 4PES-15Y-40P Công suất: 15.0HP Điện nguồn: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: Đức

Vui lòng gọi
Máy nén Bitzer 4GE-34Y-40P Call

Máy nén Bitzer 4GE-34Y-40P

Tên sản phẩm: Máy nén Bitzer 4GE-34Y-40P Công suất: 34.0HP Điện nguồn: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: Đức

Vui lòng gọi
Máy nén Bitzer 6HE-35Y-40P Call

Máy nén Bitzer 6HE-35Y-40P

Tên sản phẩm: Máy nén Bitzer 6HE-35Y-40P Công suất: 35.0HP Điện nguồn: 380V/3P/50Hz Xuất xứ: Đức

Vui lòng gọi
Máy nén Copeland CR20K6M-PFV Call

Máy nén Copeland CR20K6M-PFV

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland CR20K6M-PFV Công suất: 20.000Btu/h Nguồn điện: 208-230V/1P/60Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ:Ấn Độ

Vui lòng gọi
Máy nén Copeland CR22K6M-PF1 Call

Máy nén Copeland CR22K6M-PF1

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland CR22K6M-PF1 Công suất: 18.500Btu/h Nguồn điện: 230V/1P/50Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ:Ấn Độ

Vui lòng gọi
Máy nén Copeland CR24K6M-PFV Call

Máy nén Copeland CR24K6M-PFV

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland CR24K6M-PFZ Công suất: 19.800Btu/h Nguồn điện: 220-240V/1P/50Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ:Ấn Độ

Vui lòng gọi
Máy nén Copeland CR24K6M-PFZ Call

Máy nén Copeland CR24K6M-PFZ

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland CR24K6M-PFZ Công suất: 19.800Btu/h Nguồn điện: 220-240V/1P/50Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ:Ấn Độ

Vui lòng gọi
Máy nén Copeland CR24K6M-TF5 Call

Máy nén Copeland CR24K6M-TF5

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland CR24K6M-TF5 Công suất: 23.300Btu/h Nguồn điện: 200-230V/3P/60Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ:Ấn Độ

Vui lòng gọi
Máy nén Copeland CR24K6M-TFD Call

Máy nén Copeland CR24K6M-TFD

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland CR24K6M-TFD Công suất: 19.900Btu/h Nguồn điện: 380-420V/3P/50Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ:Ấn Độ

Vui lòng gọi
Máy nén Copeland CR28K6M-PFV Call

Máy nén Copeland CR28K6M-PFV

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland CR28K6M-PFV Công suất: 28.500Btu/h Nguồn điện: 208-230V/1P/60Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ:Ấn Độ

Vui lòng gọi
Máy nén Copeland CR30K6M-PF1 Call

Máy nén Copeland CR30K6M-PF1

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland CR30K6M-PF1 Công suất: 24.250Btu/h Nguồn điện:230V/1P/50Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ:Ấn Độ

Vui lòng gọi
Máy nén Copeland CR32K6M-PFV Call

Máy nén Copeland CR32K6M-PFV

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland CR32K6M-PFV Công suất: 32.200Btu/h Nguồn điện:208 – 230V/1P/60Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ:Ấn Độ

Vui lòng gọi
Máy nén Copeland CR34K6M-PFZ Call

Máy nén Copeland CR34K6M-PFZ

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland CR34K6M-PFZ Công suất: 28.700Btu/h Nguồn điện:220 – 240V/1P/50Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ:Ấn Độ

Vui lòng gọi
Máy nén Copeland CR32K6M-PFZ Call

Máy nén Copeland CR32K6M-PFZ

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland CR32K6M-PFZ Công suất: 27.200Btu/h Nguồn điện:220 – 240V/1P/50Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ:Ấn Độ

Vui lòng gọi

Hổ trợ trực tuyến

Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng - 0914.040.090

Chat Zalo

Chat Zalo - 0933 677 826

Mail báo giá

Mail báo giá - dienlanhthienhaivn@gmail.com

Sản phẩm bán chạy

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 23
  • Hôm nay 19
  • Hôm qua 223
  • Trong tuần 1,101
  • Trong tháng 6,656
  • Tổng cộng 48,316

Quảng cáo 1

Quảng cáo 2

Top

   (0)