MÁY NÉN LẠNH COPELAND

mỗi trang
Máy nén Copeland ZR380KC-TWD-523 Call

Máy nén Copeland ZR380KC-TWD-523

Máy nén lạnh Copeland Model ZR380KC-TWD-523 Công suất lạnh (BTU/H): 300.000 Công suất điện (HP): 30,00 Dòng chạy (RLA): 60,3 Dòng đề (LRA): 310,0 Môi chất lạnh: R22

091 40 40 090
Máy nén Copeland CR53K6M TFD-201 Call

Máy nén Copeland CR53K6M TFD-201

Mã lực (HP): 3.9 Xếp hạng tải trọng (RLA): 6,9 Cánh quạt bị khóa (LRA): 60 Môi chất lạnh: R22 Công suất điện : 380-420V / 3P / 50Hz

091 40 40 090
Máy nén Copeland CR47K6M TFD-201 Call

Máy nén Copeland CR47K6M TFD-201

Máy nén lạnh Copeland Model CR47K6M TFD-201 Công suất lạnh (BTU/H): Công suất điện (HP): 3.9 Dòng chạy (RLA): 6.9 Dòng đề (LRA): 60 Môi chất lạnh: R22

091 40 40 090
Máy nén Copeland CR30K6M-TFM Call

Máy nén Copeland CR30K6M-TFM

Máy nén lạnh Copeland Model CR30K6M TFM-101 Công suất lạnh (BTU/H): Công suất điện (HP): 2.5 Dòng chạy (RLA): 4 Dòng đề (LRA):28 Môi chất lạnh: R22

091 40 40 090
Máy nén Copeland ZXI21KCE-TFD-557 Call

Máy nén Copeland ZXI21KCE-TFD-557

• Model : ZXI21 KCE-TFD • Công suất : 7.5 HP • Tác nhân lạnh : R22/R404A • Nguồn điện : 380V/3P/50Hz • Đường kính ống hút : 19mm • Đường kính ổng đẩy : 12.7mm • Xuất xứ : China

091 40 40 090
Máy nén Copeland ZXI18KCE-TFD-557 Call

Máy nén Copeland ZXI18KCE-TFD-557

• Model : ZXI18 KCE-TFD • Công suất : 6 HP • Tác nhân lạnh : R22/R404A • Nguồn điện : 380V/3P/50Hz • Đường kính ống hút : 19mm • Đường kính ổng đẩy : 12.7mm • Xuất xứ : China

091 40 40 090
Máy nén Copeland ZXI15KCE-TFD-647 Call

Máy nén Copeland ZXI15KCE-TFD-647

• Model : ZXI15 KCE-TFD • Công suất : 5 HP • Tác nhân lạnh : R22/R404A • Nguồn điện : 380V/3P/50Hz • Đường kính ống hút : 19mm • Đường kính ổng đẩy : 12.7mm • Xuất xứ : China

091 40 40 090
Máy nén Copeland ZXI14KCE-TFD-647 Call

Máy nén Copeland ZXI14KCE-TFD-647

• Model : ZXI14 KCE-TFD • Công suất : 4 HP • Tác nhân lạnh : R22/R404A • Nguồn điện : 380V/3P/50Hz • Đường kính ống hút : 19mm • Đường kính ổng đẩy : 12.7mm • Xuất xứ : China

091 40 40 090
Máy nén Copeland ZXI11KCE-TFD-647 Call

Máy nén Copeland ZXI11KCE-TFD-647

• Model : ZXI11 KCE-TFD • Công suất : 3.5 HP • Tác nhân lạnh : R22/R404A • Nguồn điện : 380V/3P/50Hz • Đường kính ống hút : 19mm • Đường kính ổng đẩy : 12.7mm • Xuất xứ : China

091 40 40 090
Máy nén Copeland ZXI09KCE-TFD-687 Call

Máy nén Copeland ZXI09KCE-TFD-687

• Model : ZXI09 KCE-TFD • Công suất : 3 HP • Tác nhân lạnh : R22/R404A • Nguồn điện : 380V/3P/50Hz • Đường kính ống hút : 19mm • Đường kính ổng đẩy : 12.7mm • Xuất xứ : China

091 40 40 090
Máy nén Copeland ZXI08KCE-TFD-687 Call

Máy nén Copeland ZXI08KCE-TFD-687

• Model : ZXI08 KCE-TFD • Công suất : 2.5 HP • Tác nhân lạnh : R22/R404A • Nguồn điện : 380V/3P/50Hz • Đường kính ống hút : 19mm • Đường kính ổng đẩy : 12.7mm • Xuất xứ : China

091 40 40 090
Máy nén Copeland ZXI06KCE-TFD-687 Call

Máy nén Copeland ZXI06KCE-TFD-687

• Model : ZXI06 KCE-TFD • Công suất : 2.0 HP • Tác nhân lạnh : R22/R404A • Nguồn điện : 380V/3P/50Hz • Đường kính ống hút : 19mm • Đường kính ổng đẩy : 12.7mm • Xuất xứ : China

091 40 40 090
Máy nén Copeland ZX51KCE-TFD-558 Call

Máy nén Copeland ZX51KCE-TFD-558

• Model : ZX51KCE-TFD • Công suất : 7.5 HP • Tác nhân lạnh : R22/R404A • Nguồn điện : 380V/3P/50Hz • Đường kính ống hút : 19mm • Đường kính ổng đẩy : 12.7mm • Xuất xứ : China

091 40 40 090
Máy nén Copeland ZX45KCE-TFD-558 Call

Máy nén Copeland ZX45KCE-TFD-558

• Model : ZX45KCE-TFD • Công suất : 6 HP • Tác nhân lạnh : R22/R404A • Nguồn điện : 380V/3P/50Hz • Đường kính ống hút : 19mm • Đường kính ổng đẩy : 12.7mm • Xuất xứ : China

091 40 40 090
Máy nén Copeland ZX38KCE-TFD-558 Call

Máy nén Copeland ZX38KCE-TFD-558

• Model : ZX38KCE-TFD • Công suất : 5 HP • Tác nhân lạnh : R22/R404A • Nguồn điện : 380V/3P/50Hz • Đường kính ống hút : 19mm • Đường kính ổng đẩy : 12.7mm • Xuất xứ : China

091 40 40 090
Compressor ZX30KCE-TFD-558 Call

Compressor ZX30KCE-TFD-558

• Model : ZX30KCE-TFD • Công suất : 4 HP • Tác nhân lạnh : R22/R404A • Nguồn điện : 380V/3P/50Hz • Đường kính ống hút : 19mm • Đường kính ổng đẩy : 12.7mm • Xuất xứ : China

091 40 40 090
Máy nén Copeland ZX21KCE-TFD-558 Call

Máy nén Copeland ZX21KCE-TFD-558

• Model : ZX21KCE-TFD • Công suất : 3 HP • Tác nhân lạnh : R22/R404A • Nguồn điện : 380V/3P/50Hz • Đường kính ống hút : 19mm • Đường kính ổng đẩy : 12.7mm • Xuất xứ : China

091 40 40 090
Máy nén Copeland ZX15KCE-TFD-558 Call

Máy nén Copeland ZX15KCE-TFD-558

• Model : ZX15KCE-TFD • Công suất : 2 HP • Tác nhân lạnh : R22/R404A • Nguồn điện : 380V/3P/50Hz • Đường kính ống hút : 19mm • Đường kính ổng đẩy : 12.7mm • Xuất xứ : China

091 40 40 090
Máy nén Copeland ZR72KC-TFD-522 Call

Máy nén Copeland ZR72KC-TFD-522

Mã sản phẩm : ZR72KC-TFD-522 Công suất :6HP (54,000~ 60,000) Tác nhân lạnh : R22, R407, Điện áp : 3pha /380V Xuất xứ : Thái Lan - mới 100%

091 40 40 090
Máy nén Copeland ZR48KCE-TFD-522 Call

Máy nén Copeland ZR48KCE-TFD-522

Công suất làm lạnh (BTU / H): 40.500 Mã lực (HP): 4,00 Xếp hạng tải trọng (RLA): 7,9 Cánh quạt bị khóa (LRA): 50,0 Môi chất lạnh : R22 Công suất điện : 380-420V / 3P / 50Hz

091 40 40 090
Máy nén Copeland ZR48KC-TFD-522 Call

Máy nén Copeland ZR48KC-TFD-522

Công suất làm lạnh (BTU / H): 40.500 Mã lực (HP): 4,00 Xếp hạng tải trọng (RLA): 7,9 Cánh quạt bị khóa (LRA): 50,0 Môi chất lạnh : R22 Công suất điện : 380-420V / 3P / 50Hz

091 40 40 090
Máy nén Copeland ZR45KC-TFD-522 Call

Máy nén Copeland ZR45KC-TFD-522

Model ZR45KC-TFD-522 Công suất lạnh (BTU/H): 37.900 Công suất điện (HP): 3,75 Dòng chạy (RLA): 7,2 Dòng đề (LRA): 48,0 Môi chất lạnh: R22

091 40 40 090
Máy nén Copeland ZR45K3-PFJ-522 Call

Máy nén Copeland ZR45K3-PFJ-522

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland ZR45K3-PFJ-522 Công suất: (3.75HP) Nguồn điện:220-240V/1P/50Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Thái Lan

091 40 40 090
Máy nén Copeland ZR30K3-PFJ-522 Call

Máy nén Copeland ZR30K3-PFJ-522

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland ZR30K3-PFJ-522 Công suất: (2.5HP) Nguồn điện:220-240V/1P/50Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Thái Lan

091 40 40 090
Máy nén Copeland ZR28K3-PFJ-522 Call

Máy nén Copeland ZR28K3-PFJ-522

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland ZR28K3-PFJ-522 Công suất: 23.300Btu/h (2.33HP) Nguồn điện:220-240V/1P/50Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Thái Lan

091 40 40 090
Compressor ZB88KQ-TFD-524 Call

Compressor ZB88KQ-TFD-524

Máy nén Copeland ZB88KQ-TFD-524 Xuất xứ : (ThaiLan) Công suất : 12 HP (R22 ) Nhẹ nhàng và gọn nhẹ Công nghệ Copeland Scroll Digital® để điều chế công suất đơn giản, Send to friendsPrint Trọng lượng : 20kg

091 40 40 090
Compressor ZB76KQ-TFD-524 Call

Compressor ZB76KQ-TFD-524

Máy nén Copeland ZB76KQ-TFD-524 Xuất xứ : (ThaiLan) Công suất : 10 HP (R22 ) Nhẹ nhàng và gọn nhẹ Công nghệ Copeland Scroll Digital® để điều chế công suất đơn giản, Send to friendsPrint Trọng lượng : 20kg

091 40 40 090
Compressor ZB66KQ-TFD-524 Call

Compressor ZB66KQ-TFD-524

Máy nén Copeland ZB66KQ-TFD-524 Xuất xứ : (ThaiLan) Công suất : 9 HP (R22 ) Nhẹ nhàng và gọn nhẹ Công nghệ Copeland Scroll Digital® để điều chế công suất đơn giản, Send to friendsPrint Trọng lượng : 20kg

091 40 40 090
Compressor ZB45KQ-TFD-524 Call

Compressor ZB45KQ-TFD-524

Máy nén Copeland ZB45KQ-TFD-524 Xuất xứ : (ThaiLan) Công suất : 6 HP (R22 ) Nhẹ nhàng và gọn nhẹ Công nghệ Copeland Scroll Digital® để điều chế công suất đơn giản, Send to friendsPrint Trọng lượng : 20kg

091 40 40 090
Compressor ZB38KQ-TFD-524 Call

Compressor ZB38KQ-TFD-524

Máy nén Copeland ZB38KQ-TFD-524 Xuất xứ : (ThaiLan) Công suất : 5 HP (R22 ) Nhẹ nhàng và gọn nhẹ Công nghệ Copeland Scroll Digital® để điều chế công suất đơn giản, Send to friendsPrint Trọng lượng : 20kg

091 40 40 090
Compressor ZB29KQ-TFD-524 Call

Compressor ZB29KQ-TFD-524

Máy nén Copeland ZB29KQ-TFD-524 Xuất xứ : (ThaiLan) Công suất : 4 HP (R22 ) Nhẹ nhàng và gọn nhẹ Công nghệ Copeland Scroll Digital® để điều chế công suất đơn giản, Send to friendsPrint Trọng lượng : 20kg

091 40 40 090
Compressor ZB26KQ-TFD-524 Call

Compressor ZB26KQ-TFD-524

Máy nén Copeland ZB26KQ-TFD-524 Xuất xứ : (ThaiLan) Công suất : 3.5 HP (R22 ) Nhẹ nhàng và gọn nhẹ Công nghệ Copeland Scroll Digital® để điều chế công suất đơn giản, Send to friendsPrint Trọng lượng : 20kg

091 40 40 090
Compressor ZB21KQ-TFD-524 Call

Compressor ZB21KQ-TFD-524

Máy nén Copeland ZB21KQ-TFD-524 Xuất xứ : (ThaiLan) Công suất : 3 HP (R22 ) Nhẹ nhàng và gọn nhẹ Công nghệ Copeland Scroll Digital® để điều chế công suất đơn giản, Send to friendsPrint Trọng lượng : 20kg

091 40 40 090
Compressor ZB19KQ-TFD-524 Call

Compressor ZB19KQ-TFD-524

Máy nén Copeland ZB19KQ-TFD-524 Xuất xứ : (ThaiLan) Công suất 2.5 HP (R22 ) Nhẹ nhàng và gọn nhẹ Công nghệ Copeland Scroll Digital® để điều chế công suất đơn giản, Send to friendsPrint Trọng lượng : 20kg

091 40 40 090
Compressor ZB15KQ-TFD-524 Call

Compressor ZB15KQ-TFD-524

Máy nén Copeland ZB15KQ-TFD-524 ZB15KQ-TFD-524 (ThaiLan) Công suất 2HP (R22 ) Nhẹ nhàng và gọn nhẹ Công nghệ Copeland Scroll Digital® để điều chế công suất đơn giản, Send to friendsPrint Mã: ZB15KQ Trọng lượng : 20kg Từ khóa: B15KQ-PFJ-558, Copeland ZB15KQ, ZB15KQ

091 40 40 090
Máy nén Copeland   ZB29KQ-TFD-558 Call

Máy nén Copeland ZB29KQ-TFD-558

Tên sản phẩm : Máy nén Copeland ZB29KQ-TFD-558 Công suất lạnh : 36.200 Btu/h Nguồn điện : 380-4240V, 3P, 50Hz Môi chất lạnh : Gas R22 Xuất xứ : Thailand

091 40 40 090

Hổ trợ trực tuyến

Hotline

Hotline - 0914.040.090

Hổ trợ kỹ Thuật

Hổ trợ kỹ Thuật - 0933 677 826

Mail báo giá

Mail báo giá - dienlanhthienhaivn@gmail.com

Sản phẩm bán chạy

Fanpage Facebook

Liên kết website

Thống kê

  • Đang online 32
  • Hôm nay 341
  • Hôm qua 502
  • Trong tuần 341
  • Trong tháng 10,947
  • Tổng cộng 95,103

Quảng cáo 1

Quảng cáo 2

Top

   (0)