MÁY NÉN LẠNH DANFOSS

mỗi trang
MÁY NÉN DANFOSS SC12G- 195BOO50 Call

MÁY NÉN DANFOSS SC12G- 195BOO50

Mã lực: 3/8HP Khối lượng: 13.09kg Lượng dầu nạp : 3.9L Dòng đề LRA: 12.5A Dòng chạy RLA: 2.5A Điện áp: 220V, 1P, 50 hz Môi chất lạnh: Gas R134A

091 40 40 090
MÁY NÉN DANFOSS SC15G- CODE: 195BOO53 Call

MÁY NÉN DANFOSS SC15G- CODE: 195BOO53

Mã lực: 35HP Khối lượng: 13 kg Lượng dầu nạp : 3.9L Dòng đề LRA: 15.8A Dòng chạy RLA: 3.1A Điện áp: 220V, 1P, 50 hz Môi chất lạnh: Gas R134A

091 40 40 090
MÁY NÉN DANFOSS SC18G- CODE: 195BO145 Call

MÁY NÉN DANFOSS SC18G- CODE: 195BO145

Mã lực: 41 HP Khối lượng: 13.9 kg Lượng dầu nạp : 3.9L Dòng đề LRA: 20.4A Dòng chạy RLA: 3.9A Điện áp: 220V, 1P, 50 hz Môi chất lạnh: Gas R134A

091 40 40 090
MÁY NÉN DANFOSS SC21G- CODE: 195BO636 Call

MÁY NÉN DANFOSS SC21G- CODE: 195BO636

Mã lực: 45HP Khối lượng: 14 kg Lượng dầu nạp : 3.9L Dòng đề LRA: 22.1A Dòng chạy RLA: 3.4A Điện áp: 220V, 1P, 50 hz Môi chất lạnh: Gas R134A

091 40 40 090
MÁY NÉN DANFOSS SC10CL- CODE: 195BO151 Call

MÁY NÉN DANFOSS SC10CL- CODE: 195BO151

Mã lực: 37 HP Khối lượng: 13.5 kg Dòng đề LRA: 22.1A Dòng chạy RLA: 3.4A Điện áp: 220V- 420V, 1P, 50 hz Môi chất lạnh: Gas R404, R507

091 40 40 090
MÁY NÉN DANFOSS SC12CL- CODE: 195B0076 Call

MÁY NÉN DANFOSS SC12CL- CODE: 195B0076

Mã lực: 39HP Khối lượng: 14 kg Điện áp: 220V- 420V, 1P, 50 hz Môi chất lạnh: Gas R404A, R506

091 40 40 090
MÁY NÉN DANFOSS SC15CL- CODE: 195B0399 Call

MÁY NÉN DANFOSS SC15CL- CODE: 195B0399

Mã lực: 44 HP Khối lượng: 14 kg Điện áp: 220V- 420V, 1P, 50 hz Môi chất lạnh: Gas R404A, R506

091 40 40 090
MÁY NÉN DANFOSS SC18CL- CODE: 195B0066 Call

MÁY NÉN DANFOSS SC18CL- CODE: 195B0066

Mã lực: 47 HP Khối lượng: 13.45 kg Điện áp: 220V- 420V, 1P, 50 hz Môi chất lạnh: Gas R404A, R506

091 40 40 090
MÁY NÉN DANFOSS SC21CL- CODE: 195B0640 Call

MÁY NÉN DANFOSS SC21CL- CODE: 195B0640

Mã lực: 57 HP Khối lượng: 13.45 kg Điện áp: 220V- 420V, 1P, 50 hz Môi chất lạnh: Gas R404A, R506

091 40 40 090
MÁY NÉN DANFOSS SZ161 Call

MÁY NÉN DANFOSS SZ161

Mã lực: 13 HP Công suất lạnh: 13.500 Btu/h Điện áp: 380- 420V, 3P, 50 hz Môi chất lạnh: Gas R22

091 40 40 090
MÁY NÉN DANFOSS SM120S4VC Call

MÁY NÉN DANFOSS SM120S4VC

Mã lực: 10HP Khối lượng: 73 kg Điện áp: 380- 420V, 3P, 50 hz Môi chất lạnh: Gas R22

091 40 40 090
MÁY NÉN DANFOSS SM147S4VC Call

MÁY NÉN DANFOSS SM147S4VC

Mã lực: 12 hp Điện áp: 380- 420V, 3P, 50 hz Môi chất lạnh: Gas R22

091 40 40 090
MÁY NÉN DANFOSS SM160T4VC Call

MÁY NÉN DANFOSS SM160T4VC

Mã lực: 13 hp Công suất lạnh: 39.100 Btu/h Điện áp: 380- 420V, 3P, 50 hz Môi chất lạnh: Gas R22

091 40 40 090
MÁY NÉN DANFOSS SM161T4VC Call

MÁY NÉN DANFOSS SM161T4VC

Mã lực: 13 hp Công suất lạnh: 39.100 Btu/h Khối lượng: 100 kg Dòng đề LRA: 145A Điện áp: 380- 420V, 3P, 50 hz Môi chất lạnh: Gas R22

091 40 40 090
MÁY NÉN DANFOSS SM185S4CC Call

MÁY NÉN DANFOSS SM185S4CC

Mã lực: 15 hp Công suất lạnh: 155.300 Btu/h Khối lượng: 100 kg Lượng dầu nạp: 6.2L Dòng đề LRA: 145A Điện áp: 380- 420V, 3P, 50 hz Môi chất lạnh: Gas R22

091 40 40 090
Máy Nén Lạnh Danfoss MT28 Call

Máy Nén Lạnh Danfoss MT28

Mã sản phẩm: Máy nén Danfoss MT28JE4AVE Công suất lạnh: 30.200Btu/H (2.5HP) Điện nguồn: 380-420,3P, 50HZ Môi chất lạnh: R22 Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy Nén Lạnh Danfoss MT44 Call

Máy Nén Lạnh Danfoss MT44

Mã sản phẩm: Máy nén Danfoss MT44HJ4AVE Công suất lạnh: 45.200Btu/H (4.0HP) Điện nguồn: 380-420,3P, 50HZ Môi chất lạnh: R22 Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy Nén Lạnh Danfoss MT56 Call

Máy Nén Lạnh Danfoss MT56

Mã sản phẩm: Máy nén Danfoss MT56HJ4AVE Công suất lạnh: 56.400Btu/H (5.0HP) Điện nguồn: 380-420,3P, 50HZ Môi chất lạnh: R22 Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy Nén Lạnh Danfoss MT64 Call

Máy Nén Lạnh Danfoss MT64

Mã sản phẩm: Máy nén Danfoss MT64HM4DVE Công suất lạnh: 64.800Btu/H (5.5HP) Điện nguồn: 380-420,3P, 50HZ Môi chất lạnh: R22 Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy Nén Lạnh Danfoss MTZ18 Call

Máy Nén Lạnh Danfoss MTZ18

Mã sản phẩm: Máy nén Danfoss MTZ18JA4BVE Công suất lạnh: 15.300Btu/H (1.5HP) Điện nguồn: 380-420,3P, 50HZ Môi chất lạnh: R407C, R134A, R404 Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy Nén Lạnh Danfoss MTZ22 Call

Máy Nén Lạnh Danfoss MTZ22

Mã sản phẩm: Máy nén Danfoss MTZ22JC4AVE Công suất lạnh: 19.600Btu/H (2.0HP) Điện nguồn: 380-420,3P, 50HZ Môi chất lạnh: R407C, R134A, R404 Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy Nén Lạnh Danfoss MTZ28 Call

Máy Nén Lạnh Danfoss MTZ28

Mã sản phẩm: Máy nén Danfoss 28JE4DEV Công suất lạnh: 25.100Btu/H (2.5HP) Điện nguồn: 380-420,3P, 50HZ Môi chất lạnh: R407C, R134A, R404 Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy Nén Lạnh Danfoss MTZ32 Call

Máy Nén Lạnh Danfoss MTZ32

Mã sản phẩm: Máy nén Danfoss MTZ32JF4DVE Công suất lạnh: 28.400Btu/H (2.75HP) Điện nguồn: 380-420,3P, 50HZ Môi chất lạnh: R407C, R134A, R404 Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy Nén Lạnh Danfoss MTZ40 Call

Máy Nén Lạnh Danfoss MTZ40

Tên sản phẩm: Máy nén Danfoss MTZ40JH4AVE Công suất lạnh:37.400Btu/H (3.5HP) Điện nguồn: 380-420,3P, 50HZ Môi chất lạnh: R407C, R134A, R404 Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy Nén Lạnh Danfoss MTZ44 Call

Máy Nén Lạnh Danfoss MTZ44

Tên sản phẩm: Máy nén Dafoss MTZ44HJ4AVE Công suất lạnh:43.000Btu/H (4.0HP) Điện nguồn: 380-420,3P, 50HZ Môi chất lạnh: R407C, R134A, R404 Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy Nén Lạnh Danfoss MTZ50 Call

Máy Nén Lạnh Danfoss MTZ50

Tên sản phẩm: Máy nén Danfoss MTZ50HK4BVE Công suất lạnh:48.100Btu/H (4.0HP) Điện nguồn: 380-420,3P, 50HZ Môi chất lạnh: R407C, R134A, R404 Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy Nén Lạnh Danfoss MTZ56 Call

Máy Nén Lạnh Danfoss MTZ56

Tên sản phẩm: Máy nén Danfoss MTZ56HL4CVE Công suất lạnh:54.300Btu/H (5.0HP) Điện nguồn: 380-420,3P, 50HZ Môi chất lạnh: R407C, R134A, R404 Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy Nén Lạnh Danfoss MTZ64 Call

Máy Nén Lạnh Danfoss MTZ64

Tên sản phẩm: Máy nén Danfoss MTZ64HM4CVE Công suất lạnh:60.400Btu/H (5.5HP) Điện nguồn: 380-420,3P, 50HZ Môi chất lạnh: R407C, R134A, R404 Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy Nén Lạnh Danfoss MTZ72 Call

Máy Nén Lạnh Danfoss MTZ72

Tên sản phẩm: Máy nén Danfoss MTZ72HN4AVE Công suất lạnh:67.900Btu/H (6.0HP) Điện nguồn: 380-420,3P, 50HZ Môi chất lạnh: R407C, R134A, R404 Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy Nén Lạnh Danfoss MTZ80 Call

Máy Nén Lạnh Danfoss MTZ80

Tên sản phẩm: Máy nén Danfoss MTZ80HP4AVE Công suất lạnh:76.900Btu/H (6.0HP) Điện nguồn: 380-420,3P, 50HZ Môi chất lạnh: R407C, R134A, R404 Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy Nén Lạnh Danfoss SM115 Call

Máy Nén Lạnh Danfoss SM115

Tên sản phẩm: Máy nén Danfoss SM115 Công suất lạnh: 96.500Btu/H (9.5HP) Điện nguồn: 380,3P, 50HZ Môi chất lạnh: R22 Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Máy Nén Lạnh Danfoss SM120 Call

Máy Nén Lạnh Danfoss SM120

Tên sản phẩm: Máy nén Danfoss SM120 Công suất lạnh: 102.800Btu/H (10.0HP) Điện nguồn: 380,3P, 50HZ Môi chất lạnh: R22 Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Máy Nén Lạnh Danfoss SM125 Call

Máy Nén Lạnh Danfoss SM125

Tên sản phẩm: Máy nén Danfoss SM125 Công suất lạnh: 102.800Btu/H (10.0HP) Điện nguồn: 380,3P, 50HZ Môi chất lạnh: R407C Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Máy Nén Lạnh Danfoss SZ084 Call

Máy Nén Lạnh Danfoss SZ084

Tên sản phẩm: Máy nén Danfoss SZ084 Công suất lạnh: 66000Btu/H (7.0HP) Điện nguồn: 380,3P, 50HZ Môi chất lạnh: R407C Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Máy Nén Lạnh Danfoss SZ090 Call

Máy Nén Lạnh Danfoss SZ090

Tên sản phẩm: Máy nén Danfoss SZ090 Công suất lạnh: 69600Btu/H (7.5HP) Điện nguồn: 380,3P, 50HZ Môi chất lạnh: R407C Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Máy Nén Lạnh Danfoss SZ100 Call

Máy Nén Lạnh Danfoss SZ100

Tên sản phẩm: Máy nén Danfoss SZ100 Công suất lạnh: 73700Btu/H (8.0HP) Điện nguồn: 380,3P, 50HZ Môi chất lạnh: R407C Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090

Sản phẩm bán chạy

Hổ trợ trực tuyến

Hotline

Hotline - 0914.040.090

Hổ trợ kỹ Thuật

Hổ trợ kỹ Thuật - 0933 677 826

Kinh doanh

Kinh doanh - 0933 877 826

Mail báo giá

Mail báo giá - dienlanhthienhaivn@gmail.com

Liên kết website

Thống kê

  • Đang online 10
  • Hôm nay 89
  • Hôm qua 240
  • Trong tuần 329
  • Trong tháng 2,556
  • Tổng cộng 405,405

Fanpage Facebook

Top

   (0)