MÁY NÉN LẠNH DANFOSS

mỗi trang
Máy Nén Lạnh Danfoss MT28 Call

Máy Nén Lạnh Danfoss MT28

Mã sản phẩm: Máy nén Danfoss MT28JE4AVE Công suất lạnh: 30.200Btu/H (2.5HP) Điện nguồn: 380-420,3P, 50HZ Môi chất lạnh: R22 Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy Nén Lạnh Danfoss MT44 Call

Máy Nén Lạnh Danfoss MT44

Mã sản phẩm: Máy nén Danfoss MT44HJ4AVE Công suất lạnh: 45.200Btu/H (4.0HP) Điện nguồn: 380-420,3P, 50HZ Môi chất lạnh: R22 Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy Nén Lạnh Danfoss MT56 Call

Máy Nén Lạnh Danfoss MT56

Mã sản phẩm: Máy nén Danfoss MT56HJ4AVE Công suất lạnh: 56.400Btu/H (5.0HP) Điện nguồn: 380-420,3P, 50HZ Môi chất lạnh: R22 Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy Nén Lạnh Danfoss MT64 Call

Máy Nén Lạnh Danfoss MT64

Mã sản phẩm: Máy nén Danfoss MT64HM4DVE Công suất lạnh: 64.800Btu/H (5.5HP) Điện nguồn: 380-420,3P, 50HZ Môi chất lạnh: R22 Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy Nén Lạnh Danfoss MTZ18 Call

Máy Nén Lạnh Danfoss MTZ18

Mã sản phẩm: Máy nén Danfoss MTZ18JA4BVE Công suất lạnh: 15.300Btu/H (1.5HP) Điện nguồn: 380-420,3P, 50HZ Môi chất lạnh: R407C, R134A, R404 Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy Nén Lạnh Danfoss MTZ22 Call

Máy Nén Lạnh Danfoss MTZ22

Mã sản phẩm: Máy nén Danfoss MTZ22JC4AVE Công suất lạnh: 19.600Btu/H (2.0HP) Điện nguồn: 380-420,3P, 50HZ Môi chất lạnh: R407C, R134A, R404 Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy Nén Lạnh Danfoss MTZ28 Call

Máy Nén Lạnh Danfoss MTZ28

Mã sản phẩm: Máy nén Danfoss 28JE4DEV Công suất lạnh: 25.100Btu/H (2.5HP) Điện nguồn: 380-420,3P, 50HZ Môi chất lạnh: R407C, R134A, R404 Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy Nén Lạnh Danfoss MTZ32 Call

Máy Nén Lạnh Danfoss MTZ32

Mã sản phẩm: Máy nén Danfoss MTZ32JF4DVE Công suất lạnh: 28.400Btu/H (2.75HP) Điện nguồn: 380-420,3P, 50HZ Môi chất lạnh: R407C, R134A, R404 Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy Nén Lạnh Danfoss MTZ40 Call

Máy Nén Lạnh Danfoss MTZ40

Tên sản phẩm: Máy nén Danfoss MTZ40JH4AVE Công suất lạnh:37.400Btu/H (3.5HP) Điện nguồn: 380-420,3P, 50HZ Môi chất lạnh: R407C, R134A, R404 Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy Nén Lạnh Danfoss MTZ44 Call

Máy Nén Lạnh Danfoss MTZ44

Tên sản phẩm: Máy nén Dafoss MTZ44HJ4AVE Công suất lạnh:43.000Btu/H (4.0HP) Điện nguồn: 380-420,3P, 50HZ Môi chất lạnh: R407C, R134A, R404 Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy Nén Lạnh Danfoss MTZ50 Call

Máy Nén Lạnh Danfoss MTZ50

Tên sản phẩm: Máy nén Danfoss MTZ50HK4BVE Công suất lạnh:48.100Btu/H (4.0HP) Điện nguồn: 380-420,3P, 50HZ Môi chất lạnh: R407C, R134A, R404 Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy Nén Lạnh Danfoss MTZ56 Call

Máy Nén Lạnh Danfoss MTZ56

Tên sản phẩm: Máy nén Danfoss MTZ56HL4CVE Công suất lạnh:54.300Btu/H (5.0HP) Điện nguồn: 380-420,3P, 50HZ Môi chất lạnh: R407C, R134A, R404 Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy Nén Lạnh Danfoss MTZ64 Call

Máy Nén Lạnh Danfoss MTZ64

Tên sản phẩm: Máy nén Danfoss MTZ64HM4CVE Công suất lạnh:60.400Btu/H (5.5HP) Điện nguồn: 380-420,3P, 50HZ Môi chất lạnh: R407C, R134A, R404 Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy Nén Lạnh Danfoss MTZ72 Call

Máy Nén Lạnh Danfoss MTZ72

Tên sản phẩm: Máy nén Danfoss MTZ72HN4AVE Công suất lạnh:67.900Btu/H (6.0HP) Điện nguồn: 380-420,3P, 50HZ Môi chất lạnh: R407C, R134A, R404 Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy Nén Lạnh Danfoss MTZ80 Call

Máy Nén Lạnh Danfoss MTZ80

Tên sản phẩm: Máy nén Danfoss MTZ80HP4AVE Công suất lạnh:76.900Btu/H (6.0HP) Điện nguồn: 380-420,3P, 50HZ Môi chất lạnh: R407C, R134A, R404 Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy Nén Lạnh Danfoss SM115 Call

Máy Nén Lạnh Danfoss SM115

Tên sản phẩm: Máy nén Danfoss SM115 Công suất lạnh: 96.500Btu/H (9.5HP) Điện nguồn: 380,3P, 50HZ Môi chất lạnh: R22 Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Máy Nén Lạnh Danfoss SM120 Call

Máy Nén Lạnh Danfoss SM120

Tên sản phẩm: Máy nén Danfoss SM120 Công suất lạnh: 102.800Btu/H (10.0HP) Điện nguồn: 380,3P, 50HZ Môi chất lạnh: R22 Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Máy Nén Lạnh Danfoss SM125 Call

Máy Nén Lạnh Danfoss SM125

Tên sản phẩm: Máy nén Danfoss SM125 Công suất lạnh: 102.800Btu/H (10.0HP) Điện nguồn: 380,3P, 50HZ Môi chất lạnh: R407C Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Máy Nén Lạnh Danfoss SZ084 Call

Máy Nén Lạnh Danfoss SZ084

Tên sản phẩm: Máy nén Danfoss SZ084 Công suất lạnh: 66000Btu/H (7.0HP) Điện nguồn: 380,3P, 50HZ Môi chất lạnh: R407C Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Máy Nén Lạnh Danfoss SZ090 Call

Máy Nén Lạnh Danfoss SZ090

Tên sản phẩm: Máy nén Danfoss SZ090 Công suất lạnh: 69600Btu/H (7.5HP) Điện nguồn: 380,3P, 50HZ Môi chất lạnh: R407C Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Máy Nén Lạnh Danfoss SZ100 Call

Máy Nén Lạnh Danfoss SZ100

Tên sản phẩm: Máy nén Danfoss SZ100 Công suất lạnh: 73700Btu/H (8.0HP) Điện nguồn: 380,3P, 50HZ Môi chất lạnh: R407C Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Máy Nén Lạnh Danfoss SZ110 Call

Máy Nén Lạnh Danfoss SZ110

Tên sản phẩm: Máy nén Danfoss SZ110 Công suất lạnh: 84000Btu/H (9.0HP) Điện nguồn: 380,3P, 50HZ Môi chất lạnh: R407C Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Máy Nén Lạnh Danfoss SZ115 Call

Máy Nén Lạnh Danfoss SZ115

Tên sản phẩm: Máy nén Danfoss SZ115 Công suất lạnh: 91700Btu/H (9.5HP) Điện nguồn: 380,3P, 50HZ Môi chất lạnh: R407C Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Máy Nén Lạnh Danfoss SZ120 Call

Máy Nén Lạnh Danfoss SZ120

Tên sản phẩm: Máy nén Danfoss SZ120 Công suất lạnh: 97600Btu/H (10.0HP) Điện nguồn: 380,3P, 50HZ Môi chất lạnh: R407C Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Máy Nén Lạnh Danfoss SZ125 Call

Máy Nén Lạnh Danfoss SZ125

Tên sản phẩm: Máy nén Danfoss SZ125 Công suất lạnh: 97500Btu/H (10.0HP) Điện nguồn: 380,3P, 50HZ Môi chất lạnh: R407C Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Máy Nén Lạnh Danfoss SZ148 Call

Máy Nén Lạnh Danfoss SZ148

Tên sản phẩm: Máy nén Danfoss SZ148 Công suất lạnh: 19800Btu/H (12.0HP) Điện nguồn: 380,3P, 50HZ Môi chất lạnh: R407C Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Máy Nén Lạnh Danfoss SZ160 Call

Máy Nén Lạnh Danfoss SZ160

Tên sản phẩm: Máy nén Danfoss SZ160 Công suất lạnh: 128200Btu/H (12.0HP) Điện nguồn: 380,3P, 50HZ Môi chất lạnh: R407C Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Máy Nén Lạnh Danfoss SZ175 Call

Máy Nén Lạnh Danfoss SZ175

Tên sản phẩm: Máy nén Danfoss SZ175 Công suất lạnh: 136900Btu/H (14.0HP) Điện nguồn: 380,3P, 50HZ Môi chất lạnh: R407C Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Máy Nén Lạnh Danfoss SZ185 Call

Máy Nén Lạnh Danfoss SZ185

Tên sản phẩm: Máy nén Danfoss SZ185 Công suất lạnh: 147100Btu/H (15.0HP) Điện nguồn: 380,3P, 50HZ Môi chất lạnh: R407C Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Máy Nén Lạnh Danfoss SZ240 Call

Máy Nén Lạnh Danfoss SZ240

Tên sản phẩm: Máy nén Danfoss SZ240 Công suất lạnh: 201800Btu/H (20.0HP) Điện nguồn: 380,3P, 50HZ Môi chất lạnh: R407C Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Máy Nén Lạnh Danfoss SZ300 Call

Máy Nén Lạnh Danfoss SZ300

Tên sản phẩm: Máy nén Danfoss SZ300 Công suất lạnh: 248300Btu/H (25.0HP) Điện nguồn: 380,3P, 50HZ Môi chất lạnh: R407C Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Máy Nén Lạnh Danfoss SZ380 Call

Máy Nén Lạnh Danfoss SZ380

Tên sản phẩm: Máy nén Danfoss SZ380 Công suất lạnh: 305900Btu/H (30.0HP) Điện nguồn: 380,3P, 50HZ Môi chất lạnh: R407C Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Máy Nén Lạnh Danfoss HCM120 Call

Máy Nén Lạnh Danfoss HCM120

Máy Nén Lạnh Danfoss HCM120 chuyên cung cấp máy nén lạnh Danfoss LH : 0914 040 090

091 40 40 090
Máy Nén Lạnh Danfoss SH184 Call

Máy Nén Lạnh Danfoss SH184

Compressor Danfoss - Model: SH090 Power Capacity (HP): 15 Made in: China/ Dan mach Power supply: 380V / 50Hz Refrigerant: R22 / R407A/R410A

091 40 40 090
Máy Nén Lạnh Danfoss SH380 Call

Máy Nén Lạnh Danfoss SH380

Compressor Danfoss - Model: SH090 Power Capacity (HP): 30 Made in: China/ Dan mach Power supply: 380V / 50Hz Refrigerant: R22 / R407A/R410A

091 40 40 090
Máy Nén Lạnh Danfoss SH300 Call

Máy Nén Lạnh Danfoss SH300

Compressor Danfoss - Model: SH090 Power Capacity (HP): 25 Made in: China/ Dan mach Power supply: 380V / 50Hz Refrigerant: R22 / R407A/R410A

091 40 40 090

Hổ trợ trực tuyến

Hotline

Hotline - 0914.040.090

Hổ trợ kỹ Thuật

Hổ trợ kỹ Thuật - 0933 677 826

Mail báo giá

Mail báo giá - dienlanhthienhaivn@gmail.com

Sản phẩm bán chạy

Fanpage Facebook

Liên kết website

Thống kê

  • Đang online 41
  • Hôm nay 331
  • Hôm qua 385
  • Trong tuần 3,699
  • Trong tháng 10,435
  • Tổng cộng 94,591

Quảng cáo 1

Quảng cáo 2

Top

   (0)