MÁY NÉN LẠNH TECUMSEH

mỗi trang
Máy nén lạnh Tecumseh TAGP2516Z Call

Máy nén lạnh Tecumseh TAGP2516Z

Model: TAGP2516Z Mã lực: 4 HP Nguồn điện: 3 pha, 50hz, 220V- 240V. Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh TAGP4561T Call

Máy nén lạnh Tecumseh TAGP4561T

Model: TAGP4561T Mã lực: 5 HP Nguồn điện: 3 pha, 50hz, 220V- 240V. Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh TAGP4561Z Call

Máy nén lạnh Tecumseh TAGP4561Z

Model: TAGP4561Z Mã lực: 5 HP Nguồn điện: 3 pha, 50hz, 220V- 240V. Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh TAGP4568T Call

Máy nén lạnh Tecumseh TAGP4568T

Model: TAGP4568T Mã lực: 5.7 HP Nguồn điện: 3 pha, 50hz, 220V- 240V. Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh TAG4528Y Call

Máy nén lạnh Tecumseh TAG4528Y

Model: TAG4528Y Mã lực: 2.3 HP Nguồn điện: 3 pha, 50hz, 220V- 240V. Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh TAG4553T Call

Máy nén lạnh Tecumseh TAG4553T

Model: TAG4553T Mã lực: 4.4 HP Nguồn điện: 3 pha, 50hz, 220V- 240V. Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh TAG4561T Call

Máy nén lạnh Tecumseh TAG4561T

Model: TAG4561T Mã lực: 5 HP Nguồn điện: 3 pha, 50hz, 220V- 240V. Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh TAG4573Z Call

Máy nén lạnh Tecumseh TAG4573Z

Model: TAG4573Z Mã lực: 6 HP Nguồn điện: 3 pha, 50hz, 220V- 240V. Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh TAJ4517Z Call

Máy nén lạnh Tecumseh TAJ4517Z

Model: TAJ4517Z Mã lực: 1.5 HP Nguồn điện: 3 pha, 50hz, 220V- 240V. Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh FH4518Y Call

Máy nén lạnh Tecumseh FH4518Y

Model: FH4518Y Mã lực: 1.5 HP Nguồn điện: 1pha, 50hz, 220V- 240V. Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh FH4524Z Call

Máy nén lạnh Tecumseh FH4524Z

Model: FH4524Z Mã lực: 2 HP Nguồn điện: 1pha, 50hz, 220V- 240V. Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh FH4540Z Call

Máy nén lạnh Tecumseh FH4540Z

Model: FH4540Z Mã lực: 3.3 HP Nguồn điện: 1pha, 50hz, 220V- 240V. Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAJ4511Z Call

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ4511Z

Model: CAJ4511Z Mã lực: 1 HP Nguồn điện: 1pha, 50hz, 220V- 240V. Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAJ2446Z-AJ2 Call

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ2446Z-AJ2

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh CAJ2446Z-AJ2 Công suất: 1.0HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAJ2464Z-AJ2 Call

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ2464Z-AJ2

Model: CAJ2464Z-AJ2 Mã lực: 1.5HP Nguồn điện: 1pha, 50hz, 220V- 240V. Xuất xứ: Phá

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAJ2464Z Call

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ2464Z

Model: CAJ2464Z Mã lực: 1.5HP Nguồn điện: 1pha, 50hz, 220V- 240V. Xuất xứ: Phá

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAJ4476Y-AJ2 Call

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ4476Y-AJ2

Model: CAJ4476Y-AJ2 Mã lực: 0.7 HP Nguồn điện: 1pha, 50hz, 220V- 240V. Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAJ4476Y Call

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ4476Y

Model: CAJ4476Y Mã lực: 0.7 HP Nguồn điện: 1pha, 50hz, 220V- 240V. Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAJ4492Y Call

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ4492Y

Model: CAJ4492Y Mã lực: 0.8 HP Nguồn điện: 1pha, 50hz, 220V- 240V. Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAJ4511Y Call

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ4511Y

Model: CAJ4511Y Mã lực: 1 HP Nguồn điện: 1pha, 50hz, 220V- 240V. Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAJ4511Z-AJ2 Call

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ4511Z-AJ2

Model: CAJ4511Z-AJ2 Mã lực: 1 HP Nguồn điện: 1pha, 50hz, 220V- 240V. Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAJ4517Z-AJ2 Call

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ4517Z-AJ2

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh CAJ4517Z-AJ2 Công suất: 1.5HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAJ4519Z-AJ2 Call

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ4519Z-AJ2

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh CAJ4519Z-AJ2 Công suất: 1.6HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAJ9510Z-AJ2 Call

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ9510Z-AJ2

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh CAJ9510Z-AJ2 Công suất: 1.0HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAJ9513Z-AJ2 Call

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ9513Z-AJ2

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh CAJ9513Z-AJ2 Công suất: 1-1/8HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh TAJ4517Z-AJ2 Call

Máy nén lạnh Tecumseh TAJ4517Z-AJ2

Model: TAJ4517Z-AJ2 Mã lực: 1.5 HP Nguồn điện: 3 pha, 50hz, 220V- 240V. Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAJ2432Z-AJ2 Call

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ2432Z-AJ2

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh CAJ2432Z-AJ2 Công suất: 3/4HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAJ2428Z-AJ2 Call

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ2428Z-AJ2

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh CAJ2428Z-AJ2 Công suất: 7/10HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh  TAJ4519Z-AJ2 Call

Máy nén lạnh Tecumseh TAJ4519Z-AJ2

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh TAJ4519Z Công suất: 1.6HP Điện nguồn: 400-440V/3p/50-60Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh TAGP4573T Call

Máy nén lạnh Tecumseh TAGP4573T

Model: TAGP4573T Mã lực: 6 HP Nguồn điện: 3 pha, 50hz, 220V- 240V. Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh TAGP4573Z Call

Máy nén lạnh Tecumseh TAGP4573Z

Model: TAGP4573Z Mã lực: 6 HP Nguồn điện: 3 pha, 50hz, 220V- 240V. Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh TFH4540F Call

Máy nén lạnh Tecumseh TFH4540F

Model: TFH4540F Mã lực: 3.3 HP Nguồn điện: 3 pha, 50hz, 220V- 240V. Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh  AE2415Z-FZ1B Call

Máy nén lạnh Tecumseh AE2415Z-FZ1B

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh AE2415Z-FZ1B Công suất: 3/8HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh  AE2420Z-FZ1C Call

Máy nén lạnh Tecumseh AE2420Z-FZ1C

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh AE2420Z-FZ1C Công suất: 1/2HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh  AE2425Z-FZ3C Call

Máy nén lạnh Tecumseh AE2425Z-FZ3C

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh AE2425Z-FZ3C Công suất: 5/8HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh AE4430Z-FZ1A Call

Máy nén lạnh Tecumseh AE4430Z-FZ1A

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh AE4430Z-FZ1A Công suất:1/4HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Brazil

091 40 40 090

Sản phẩm bán chạy

Hổ trợ trực tuyến

Hotline

Hotline - 0914.040.090

Hổ trợ kỹ Thuật

Hổ trợ kỹ Thuật - 0933 677 826

Kinh doanh

Kinh doanh - 0933 877 826

Mail báo giá

Mail báo giá - dienlanhthienhaivn@gmail.com

Liên kết website

Thống kê

  • Đang online 9
  • Hôm nay 258
  • Hôm qua 365
  • Trong tuần 3,499
  • Trong tháng 14,983
  • Tổng cộng 402,789

Fanpage Facebook

Top

   (0)