MÁY NÉN LẠNH TECUMSEH

mỗi trang
Máy nén lạnh Tecumseh  AE2415Z-FZ1B Call

Máy nén lạnh Tecumseh AE2415Z-FZ1B

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh AE2415Z-FZ1B Công suất: 3/8HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh  AE2420Z-FZ1C Call

Máy nén lạnh Tecumseh AE2420Z-FZ1C

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh AE2420Z-FZ1C Công suất: 1/2HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh  AE2425Z-FZ3C Call

Máy nén lạnh Tecumseh AE2425Z-FZ3C

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh AE2425Z-FZ3C Công suất: 5/8HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh AE4430Z-FZ1A Call

Máy nén lạnh Tecumseh AE4430Z-FZ1A

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh AE4430Z-FZ1A Công suất:1/4HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Brazil

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh AE4440Z-FZ1A Call

Máy nén lạnh Tecumseh AE4440Z-FZ1A

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh AE4440Z-FZ1A Công suất:1/3HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Brazil

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh AE4450Z-FZ1A Call

Máy nén lạnh Tecumseh AE4450Z-FZ1A

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh AE4450Z-FZ1A Công suất: 3/8HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Brazil

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh AE4460E-FZ1B Call

Máy nén lạnh Tecumseh AE4460E-FZ1B

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh AE4460E-FZ1B Công suất: 1/2HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R22 Xuất xứ: Brazil

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh AE4460Z-FZ1C Call

Máy nén lạnh Tecumseh AE4460Z-FZ1C

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh AE4460Z-FZ1C Công suất: 1/2HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Brazil

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh AE4470Z-FZ3C Call

Máy nén lạnh Tecumseh AE4470Z-FZ3C

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh AE4470Z-FZ3C Công suất: 5/8HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Brazil

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh AJ5510F Call

Máy nén lạnh Tecumseh AJ5510F

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh AJ5510F Công suất: 5/6HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R22 Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh AJ5515E Call

Máy nén lạnh Tecumseh AJ5515E

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh AJ5515E Công suất: 1-1/4HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R22 Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh AJ5519E Call

Máy nén lạnh Tecumseh AJ5519E

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh AJ5519E Công suất: 1-4/7HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R22 Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAE9460Z Call

Máy nén lạnh Tecumseh CAE9460Z

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh CAE9460Z Công suất: 1/2HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Brazil

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAE9470Z Call

Máy nén lạnh Tecumseh CAE9470Z

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh CAE9470Z Công suất: 1/2HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Brazil

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAJ2428Z Call

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ2428Z

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh CAJ2428Z Công suất: 7/10HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAJ2432Z Call

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ2432Z

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh CAJ2432Z Công suất: 3/4HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAJ2440Z Call

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ2440Z

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh CAJ2440Z Công suất: 1.0HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAJ2446Z Call

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ2446Z

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh CAJ2446Z Công suất: 1.0HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAJ4517E Call

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ4517E

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh CAJ4517E Công suất: 1-1/2HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAJ4517Z Call

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ4517Z

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh CAJ4517Z Công suất: 1.5HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAJ4519Z Call

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ4519Z

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh CAJ4519Z Công suất: 1.6HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAJ9480Z Call

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ9480Z

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh CAJ9480Z Công suất: 1/3HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAJ9510Z Call

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ9510Z

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh CAJ9510Z Công suất: 1.0HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAJ9513Z Call

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ9513Z

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh CAJ9513Z Công suất: 1-1/8HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh FH2840Z Call

Máy nén lạnh Tecumseh FH2840Z

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh FH2840Z Công suất: 2.0HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh FH2511Z Call

Máy nén lạnh Tecumseh FH2511Z

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh FH2511Z Công suất: 2.75HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh FH4524Z Call

Máy nén lạnh Tecumseh FH4524Z

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh FH4524Z Công suất: 2.0HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh FH4531Z Call

Máy nén lạnh Tecumseh FH4531Z

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh FH4531Z Công suất: 2.6HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh TAG2516Z Call

Máy nén lạnh Tecumseh TAG2516Z

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh TAG2516Z Công suất: 4.0HP Điện nguồn: 400-440V/3p/50-60Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh TAG2522Z Call

Máy nén lạnh Tecumseh TAG2522Z

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh TAG2522Z Công suất: 5.0HP Điện nguồn: 400-440V/3p/50-60Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh TAG4553Z Call

Máy nén lạnh Tecumseh TAG4553Z

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh TAG4553Z Công suất: 4.5HP Điện nguồn: 400-440V/3p/50-60Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh TAG4561Z Call

Máy nén lạnh Tecumseh TAG4561Z

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh TAG4561Z Công suất: 5.0HP Điện nguồn: 400-440V/3p/50-60Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh TAG4568Z Call

Máy nén lạnh Tecumseh TAG4568Z

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh TAG4568Z Công suất: 5-5/7HP Điện nguồn: 400-440V/3p/50-60Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh TAGD2532Z Call

Máy nén lạnh Tecumseh TAGD2532Z

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh TAGD2532Z Công suất: 8.0HP Điện nguồn: 400-440V/3p/50-60Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh TAGP2522Z Call

Máy nén lạnh Tecumseh TAGP2522Z

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh TAGP2522Z Công suất: 5.5HP Điện nguồn: 400-440V/3p/50-60Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh  TAJ4519Z Call

Máy nén lạnh Tecumseh TAJ4519Z

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh TAJ4519Z Công suất: 1.6HP Điện nguồn: 400-440V/3p/50-60Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090

Sản phẩm bán chạy

Hổ trợ trực tuyến

Hotline

Hotline - 0914.040.090

Hổ trợ kỹ Thuật

Hổ trợ kỹ Thuật - 0933 677 826

Mail báo giá

Mail báo giá - dienlanhthienhaivn@gmail.com

Liên kết website

Thống kê

  • Đang online 33
  • Hôm nay 96
  • Hôm qua 515
  • Trong tuần 1,016
  • Trong tháng 5,417
  • Tổng cộng 117,057

Fanpage Facebook

Quảng cáo 1

Quảng cáo 2

Top

   (0)