Sản phẩm

mỗi trang
Cụm máy nén dàn ngưng Maneurop MTZ125 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Maneurop MTZ125

Compressor Maneurop - Model: MTZ125 Công suất điện (HP): 10 Xuất xứ: Pháp Nguồn điện: 380V/50Hz Tác Nhân lạnh: R22/ R407A

Vui lòng gọi
Cụm máy nén dàn ngưng Maneurop MT125 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Maneurop MT125

Compressor Maneurop - Model: MT125 Công suất điện (HP): 10 Xuất xứ: Pháp Nguồn điện: 380V/50Hz Tác Nhân lạnh: R22/ R407A

Vui lòng gọi
Cụm máy nén dàn ngưng Maneurop MT144 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Maneurop MT144

Compressor Maneurop - Model: MT144 Công suất điện (HP): 13 Xuất xứ: Pháp Nguồn điện: 380V/50Hz Tác Nhân lạnh: R22/ R407A

Vui lòng gọi
Cụm máy nén dàn ngưng Maneurop MTZ144 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Maneurop MTZ144

Compressor Maneurop - Model: MTZ144 Công suất điện (HP): 13 Xuất xứ: Pháp Nguồn điện: 380V/50Hz Tác Nhân lạnh: R22/ R407A

Vui lòng gọi
Cụm máy nén Dorin Call

Cụm máy nén Dorin

Cụm máy nén Dorin

Vui lòng gọi
Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh CAJ-9460T Call

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh CAJ-9460T

Tên sản phẩm: Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh CAJ-9460T

Vui lòng gọi
Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh CAJ-9480T Call

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh CAJ-9480T

Tên sản phẩm: Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh CAJ-9480T

Vui lòng gọi
Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh CAJ-9510T Call

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh CAJ-9510T

Tên sản phẩm: Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh CAJ-9510T

Vui lòng gọi
Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh CAJ-9513T Call

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh CAJ-9513T

Tên sản phẩm: Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh CAJ-9513T

Vui lòng gọi
Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh CAJ-4517E Call

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh CAJ-4517E

Tên sản phẩm: Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh CAJ-4517E

Vui lòng gọi
Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh CAJ-4519E Call

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh CAJ-4519E

Tên sản phẩm: Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh CAJ-4519E

Vui lòng gọi
Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh TFH-4524F Call

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh TFH-4524F

Tên sản phẩm: Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh TFH-4524F

Vui lòng gọi
Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh TFH-4531F Call

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh TFH-4531F

Tên sản phẩm: Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh TFH-4531F

Vui lòng gọi
Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh TFH-4540F Call

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh TFH-4540F

Tên sản phẩm: Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh TFH-4540F

Vui lòng gọi
Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh TAG-4561T   Call

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh TAG-4561T

Tên sản phẩm: Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh TAG-4561T

Vui lòng gọi
Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh AE4430Z-FZ1A Call

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh AE4430Z-FZ1A

Tên sản phẩm: Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh AE4430Z-FZ1A

Vui lòng gọi
Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh TAG-4573T   Call

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh TAG-4573T

Tên sản phẩm: Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh TAG-4573T

Vui lòng gọi
Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPH4524Z Call

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPH4524Z

Tên sản phẩm: Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPH4524Z Công suất: 2.0HP Điện nguồn: 380V/3p/50Hz Môi chất lạnh: Gas R404A Xuất xứ: Lên cụm tại Malaysia

Vui lòng gọi
Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPH4531Z Call

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPH4531Z

Tên sản phẩm: Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPH4531Z Công suất: 2-3/5HP Điện nguồn: 400V/3p/50Hz Môi chất lạnh: Gas R404A Xuất xứ: Lên cụm tại Malaysia

Vui lòng gọi
Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPH4540F Call

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPH4540F

Tên sản phẩm: Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPH4540F Công suất: 3-2/7HP Điện nguồn: 380V/3p/50Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Lắp ráp tại Malaysia

Vui lòng gọi
Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPH4540Z Call

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPH4540Z

Tên sản phẩm: Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPH4540Z Công suất: 3-2/7HP Điện nguồn: 400V/3p/50Hz Môi chất lạnh: Gas R404 Xuất xứ: Lắp ráp tại Malaysia

Vui lòng gọi
Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPH4564Z Call

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPH4564Z

Tên sản phẩm: Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPH4546Z Công suất: 3-4/5HP Điện nguồn: 400V/3p/50Hz Môi chất lạnh: Gas R404 Xuất xứ: Lắp ráp tại Malaysia

Vui lòng gọi
Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPH4553Z Call

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPH4553Z

Tên sản phẩm: Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPH4553Z Công suất: 4-2/5HP Điện nguồn: 400V/3p/50Hz Môi chất lạnh: Gas R404 Xuất xứ: Lắp ráp tại Malaysia

Vui lòng gọi
Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPH4561Z Call

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPH4561Z

Tên sản phẩm: Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPH4561Z Công suất: 5.0 HP Điện nguồn: 400V/3p/50Hz Môi chất lạnh: Gas R404 Xuất xứ: Lắp ráp tại Malaysia

Vui lòng gọi
Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPH4573Z Call

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPH4573Z

Tên sản phẩm: Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPH4573Z Công suất: 6.0 HP Điện nguồn: 400V/3p/50Hz Môi chất lạnh: Gas R404 Xuất xứ: Lắp ráp tại Malaysia

Vui lòng gọi
Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPL2480Z Call

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPL2480Z

Tên sản phẩm: Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPL2480Z Công suất: 2.0 HP Điện nguồn: 400V/3p/50Hz Môi chất lạnh: Gas R404 Xuất xứ: Lắp ráp tại Malaysia

Vui lòng gọi
Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPL2511Z Call

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPL2511Z

Tên sản phẩm: Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPL2511Z Công suất: 2.75 HP Điện nguồn: 400V/3p/50Hz Môi chất lạnh: Gas R404 Xuất xứ: Lắp ráp tại Malaysia

Vui lòng gọi
Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPL2516Z Call

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPL2516Z

Tên sản phẩm: Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPL2516Z Công suất: 4.0 HP Điện nguồn: 400V/3p/50Hz Môi chất lạnh: Gas R404 Xuất xứ: Lắp ráp tại Malaysia

Vui lòng gọi
Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPSH4517Z Call

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPSH4517Z

Tên sản phẩm: Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPSH4517Z Công suất:1.5 HP Điện nguồn: 220V/1P/50Hz Môi chất lạnh: Gas R404 Xuất xứ: Lắp ráp tại Malaysia

Vui lòng gọi
Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPSH4524Z Call

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPSH4524Z

Tên sản phẩm: Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPSH4524Z Công suất:2.0 HP Điện nguồn: 220V/1P/50Hz Môi chất lạnh: Gas R404 Xuất xứ: Lắp ráp tại Malaysia

Vui lòng gọi
Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPSL2511Z Call

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPSL2511Z

Tên sản phẩm: Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh EPSL2511Z Công suất:2.75 HP Điện nguồn: 220V/1P/50Hz Môi chất lạnh: Gas R404 Xuất xứ: Lắp ráp tại Malaysia

Vui lòng gọi
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX0200-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX0200-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX0200-TFD-451 Công suất: 2.0 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Trung Quốc

Vui lòng gọi
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX020E-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX020E-TFD-451

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson No Comments Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX020E-TFD-451 Công suất: 2.0 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R404A/407F Xuất xứ: Trung Quốc

Vui lòng gọi
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX0300-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX0300-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX0300-TFD-451 Công suất: 3.0 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Trung Quốc

Vui lòng gọi
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX030E-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX030E-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX030E-TFD-451 Công suất: 3.0 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R404A/407F Xuất xứ: Trung Quốc

Vui lòng gọi
Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX0400-TFD-451 Call

Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX0400-TFD-451

Model: Cụm máy nén dàn ngưng Emerson ZX0400-TFD-451 Công suất: 4.0 HP Điện nguồn: 380v/3P/50HZ Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Trung Quốc

Vui lòng gọi

Hổ trợ trực tuyến

Hotline

Hotline - 0914.040.090

Chat Zalo

Chat Zalo - 0933 677 826

Mail báo giá

Mail báo giá - dienlanhthienhaivn@gmail.com

Sản phẩm bán chạy

Liên kết website

Thống kê

  • Đang online 23
  • Hôm nay 224
  • Hôm qua 218
  • Trong tuần 1,466
  • Trong tháng 6,918
  • Tổng cộng 67,410

Quảng cáo 1

Quảng cáo 2

Top

   (0)