Sản phẩm

mỗi trang
Máy nén Copeland ZR36KC-TFD-522 Call

Máy nén Copeland ZR36KC-TFD-522

ZR36KC-TFD-522 Xuất xứ: Thái Lan Nguồn điện: 380V/3P/50Hz Công suất lạnh: 28.800 Btu/H Công suất điện: 3 Hp Môi Chất Lạnh: R22/R404

091 40 40 090
 COMPRESSOR ZR144KC-TFD-522 Call

COMPRESSOR ZR144KC-TFD-522

Model: ZR144KC-TFD-522 Xuất xứ: COPELAND – THAILAND Nguồn điện: 380; 3 pha; 50Hz Công xuất lạnh: 120,000 Btu/H Công suất tiêu thụ điện:12 HP

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh TAGP2516Z Call

Máy nén lạnh Tecumseh TAGP2516Z

Model: TAGP2516Z Mã lực: 4 HP Nguồn điện: 3 pha, 50hz, 220V- 240V. Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh TAGP4561T Call

Máy nén lạnh Tecumseh TAGP4561T

Model: TAGP4561T Mã lực: 5 HP Nguồn điện: 3 pha, 50hz, 220V- 240V. Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh TAGP4561Z Call

Máy nén lạnh Tecumseh TAGP4561Z

Model: TAGP4561Z Mã lực: 5 HP Nguồn điện: 3 pha, 50hz, 220V- 240V. Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh TAGP4568T Call

Máy nén lạnh Tecumseh TAGP4568T

Model: TAGP4568T Mã lực: 5.7 HP Nguồn điện: 3 pha, 50hz, 220V- 240V. Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh TAG4528Y Call

Máy nén lạnh Tecumseh TAG4528Y

Model: TAG4528Y Mã lực: 2.3 HP Nguồn điện: 3 pha, 50hz, 220V- 240V. Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh TAG4553T Call

Máy nén lạnh Tecumseh TAG4553T

Model: TAG4553T Mã lực: 4.4 HP Nguồn điện: 3 pha, 50hz, 220V- 240V. Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh TAG4561T Call

Máy nén lạnh Tecumseh TAG4561T

Model: TAG4561T Mã lực: 5 HP Nguồn điện: 3 pha, 50hz, 220V- 240V. Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh TAG4573Z Call

Máy nén lạnh Tecumseh TAG4573Z

Model: TAG4573Z Mã lực: 6 HP Nguồn điện: 3 pha, 50hz, 220V- 240V. Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh TAJ4517Z Call

Máy nén lạnh Tecumseh TAJ4517Z

Model: TAJ4517Z Mã lực: 1.5 HP Nguồn điện: 3 pha, 50hz, 220V- 240V. Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh FH4518Y Call

Máy nén lạnh Tecumseh FH4518Y

Model: FH4518Y Mã lực: 1.5 HP Nguồn điện: 1pha, 50hz, 220V- 240V. Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh FH4524Z Call

Máy nén lạnh Tecumseh FH4524Z

Model: FH4524Z Mã lực: 2 HP Nguồn điện: 1pha, 50hz, 220V- 240V. Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh FH4540Z Call

Máy nén lạnh Tecumseh FH4540Z

Model: FH4540Z Mã lực: 3.3 HP Nguồn điện: 1pha, 50hz, 220V- 240V. Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAJ4511Z Call

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ4511Z

Model: CAJ4511Z Mã lực: 1 HP Nguồn điện: 1pha, 50hz, 220V- 240V. Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAJ2446Z-AJ2 Call

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ2446Z-AJ2

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh CAJ2446Z-AJ2 Công suất: 1.0HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAJ2464Z-AJ2 Call

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ2464Z-AJ2

Model: CAJ2464Z-AJ2 Mã lực: 1.5HP Nguồn điện: 1pha, 50hz, 220V- 240V. Xuất xứ: Phá

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAJ2464Z Call

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ2464Z

Model: CAJ2464Z Mã lực: 1.5HP Nguồn điện: 1pha, 50hz, 220V- 240V. Xuất xứ: Phá

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAJ4476Y-AJ2 Call

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ4476Y-AJ2

Model: CAJ4476Y-AJ2 Mã lực: 0.7 HP Nguồn điện: 1pha, 50hz, 220V- 240V. Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAJ4476Y Call

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ4476Y

Model: CAJ4476Y Mã lực: 0.7 HP Nguồn điện: 1pha, 50hz, 220V- 240V. Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAJ4492Y Call

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ4492Y

Model: CAJ4492Y Mã lực: 0.8 HP Nguồn điện: 1pha, 50hz, 220V- 240V. Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAJ4511Y Call

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ4511Y

Model: CAJ4511Y Mã lực: 1 HP Nguồn điện: 1pha, 50hz, 220V- 240V. Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAJ4511Z-AJ2 Call

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ4511Z-AJ2

Model: CAJ4511Z-AJ2 Mã lực: 1 HP Nguồn điện: 1pha, 50hz, 220V- 240V. Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAJ4517Z-AJ2 Call

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ4517Z-AJ2

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh CAJ4517Z-AJ2 Công suất: 1.5HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAJ4519Z-AJ2 Call

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ4519Z-AJ2

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh CAJ4519Z-AJ2 Công suất: 1.6HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAJ9510Z-AJ2 Call

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ9510Z-AJ2

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh CAJ9510Z-AJ2 Công suất: 1.0HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAJ9513Z-AJ2 Call

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ9513Z-AJ2

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh CAJ9513Z-AJ2 Công suất: 1-1/8HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh TAJ4517Z-AJ2 Call

Máy nén lạnh Tecumseh TAJ4517Z-AJ2

Model: TAJ4517Z-AJ2 Mã lực: 1.5 HP Nguồn điện: 3 pha, 50hz, 220V- 240V. Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAJ2432Z-AJ2 Call

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ2432Z-AJ2

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh CAJ2432Z-AJ2 Công suất: 3/4HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh CAJ2428Z-AJ2 Call

Máy nén lạnh Tecumseh CAJ2428Z-AJ2

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh CAJ2428Z-AJ2 Công suất: 7/10HP Điện nguồn: 220-240V/1p/50Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh  TAJ4519Z-AJ2 Call

Máy nén lạnh Tecumseh TAJ4519Z-AJ2

Tên sản phẩm: Máy nén Tecumseh TAJ4519Z Công suất: 1.6HP Điện nguồn: 400-440V/3p/50-60Hz Môi chất lạnh: R404A Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh TAGP4573T Call

Máy nén lạnh Tecumseh TAGP4573T

Model: TAGP4573T Mã lực: 6 HP Nguồn điện: 3 pha, 50hz, 220V- 240V. Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh TAGP4573Z Call

Máy nén lạnh Tecumseh TAGP4573Z

Model: TAGP4573Z Mã lực: 6 HP Nguồn điện: 3 pha, 50hz, 220V- 240V. Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
Máy nén lạnh Tecumseh TFH4540F Call

Máy nén lạnh Tecumseh TFH4540F

Model: TFH4540F Mã lực: 3.3 HP Nguồn điện: 3 pha, 50hz, 220V- 240V. Xuất xứ: Pháp

091 40 40 090
MÁY NÉN DANFOSS SC12G- 195BOO50 Call

MÁY NÉN DANFOSS SC12G- 195BOO50

Mã lực: 3/8HP Khối lượng: 13.09kg Lượng dầu nạp : 3.9L Dòng đề LRA: 12.5A Dòng chạy RLA: 2.5A Điện áp: 220V, 1P, 50 hz Môi chất lạnh: Gas R134A

091 40 40 090
MÁY NÉN DANFOSS SC15G- CODE: 195BOO53 Call

MÁY NÉN DANFOSS SC15G- CODE: 195BOO53

Mã lực: 35HP Khối lượng: 13 kg Lượng dầu nạp : 3.9L Dòng đề LRA: 15.8A Dòng chạy RLA: 3.1A Điện áp: 220V, 1P, 50 hz Môi chất lạnh: Gas R134A

091 40 40 090

Sản phẩm bán chạy

Hổ trợ trực tuyến

Hotline

Hotline - 0914.040.090

Hổ trợ kỹ Thuật

Hổ trợ kỹ Thuật - 0933 677 826

Kinh doanh

Kinh doanh - 0933 877 826

Mail báo giá

Mail báo giá - dienlanhthienhaivn@gmail.com

Liên kết website

Thống kê

  • Đang online 19
  • Hôm nay 278
  • Hôm qua 458
  • Trong tuần 278
  • Trong tháng 16,983
  • Tổng cộng 501,250

Fanpage Facebook

Top

   (0)