MÁY NÉN LẠNH COPELAND

mỗi trang
Máy nén Copeland ZR48KC-TFD-522 Call

Máy nén Copeland ZR48KC-TFD-522

Công suất làm lạnh (BTU / H): 40.500 Mã lực (HP): 4,00 Xếp hạng tải trọng (RLA): 7,9 Cánh quạt bị khóa (LRA): 50,0 Môi chất lạnh : R22 Công suất điện : 380-420V / 3P / 50Hz

091 40 40 090
Máy nén Copeland ZR45KC-TFD-522 Call

Máy nén Copeland ZR45KC-TFD-522

Model ZR45KC-TFD-522 Công suất lạnh (BTU/H): 37.900 Công suất điện (HP): 3,75 Dòng chạy (RLA): 7,2 Dòng đề (LRA): 48,0 Môi chất lạnh: R22

091 40 40 090
Máy nén Copeland ZR45K3-PFJ-522 Call

Máy nén Copeland ZR45K3-PFJ-522

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland ZR45K3-PFJ-522 Công suất: (3.75HP) Nguồn điện:220-240V/1P/50Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Thái Lan

091 40 40 090
Máy nén Copeland ZR30K3-PFJ-522 Call

Máy nén Copeland ZR30K3-PFJ-522

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland ZR30K3-PFJ-522 Công suất: (2.5HP) Nguồn điện:220-240V/1P/50Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Thái Lan

091 40 40 090
Máy nén Copeland ZR28K3-PFJ-522 Call

Máy nén Copeland ZR28K3-PFJ-522

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland ZR28K3-PFJ-522 Công suất: 23.300Btu/h (2.33HP) Nguồn điện:220-240V/1P/50Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Thái Lan

091 40 40 090
Compressor ZB88KQ-TFD-524 Call

Compressor ZB88KQ-TFD-524

Máy nén Copeland ZB88KQ-TFD-524 Xuất xứ : (ThaiLan) Công suất : 12 HP (R22 ) Nhẹ nhàng và gọn nhẹ Công nghệ Copeland Scroll Digital® để điều chế công suất đơn giản, Send to friendsPrint Trọng lượng : 20kg

091 40 40 090
Compressor ZB76KQ-TFD-524 Call

Compressor ZB76KQ-TFD-524

Máy nén Copeland ZB76KQ-TFD-524 Xuất xứ : (ThaiLan) Công suất : 10 HP (R22 ) Nhẹ nhàng và gọn nhẹ Công nghệ Copeland Scroll Digital® để điều chế công suất đơn giản, Send to friendsPrint Trọng lượng : 20kg

091 40 40 090
Compressor ZB66KQ-TFD-524 Call

Compressor ZB66KQ-TFD-524

Máy nén Copeland ZB66KQ-TFD-524 Xuất xứ : (ThaiLan) Công suất : 9 HP (R22 ) Nhẹ nhàng và gọn nhẹ Công nghệ Copeland Scroll Digital® để điều chế công suất đơn giản, Send to friendsPrint Trọng lượng : 20kg

091 40 40 090
Compressor ZB45KQ-TFD-524 Call

Compressor ZB45KQ-TFD-524

Máy nén Copeland ZB45KQ-TFD-524 Xuất xứ : (ThaiLan) Công suất : 6 HP (R22 ) Nhẹ nhàng và gọn nhẹ Công nghệ Copeland Scroll Digital® để điều chế công suất đơn giản, Send to friendsPrint Trọng lượng : 20kg

091 40 40 090
Compressor ZB38KQ-TFD-524 Call

Compressor ZB38KQ-TFD-524

Máy nén Copeland ZB38KQ-TFD-524 Xuất xứ : (ThaiLan) Công suất : 5 HP (R22 ) Nhẹ nhàng và gọn nhẹ Công nghệ Copeland Scroll Digital® để điều chế công suất đơn giản, Send to friendsPrint Trọng lượng : 20kg

091 40 40 090
Compressor ZB29KQ-TFD-524 Call

Compressor ZB29KQ-TFD-524

Máy nén Copeland ZB29KQ-TFD-524 Xuất xứ : (ThaiLan) Công suất : 4 HP (R22 ) Nhẹ nhàng và gọn nhẹ Công nghệ Copeland Scroll Digital® để điều chế công suất đơn giản, Send to friendsPrint Trọng lượng : 20kg

091 40 40 090
Compressor ZB26KQ-TFD-524 Call

Compressor ZB26KQ-TFD-524

Máy nén Copeland ZB26KQ-TFD-524 Xuất xứ : (ThaiLan) Công suất : 3.5 HP (R22 ) Nhẹ nhàng và gọn nhẹ Công nghệ Copeland Scroll Digital® để điều chế công suất đơn giản, Send to friendsPrint Trọng lượng : 20kg

091 40 40 090
Compressor ZB21KQ-TFD-524 Call

Compressor ZB21KQ-TFD-524

Máy nén Copeland ZB21KQ-TFD-524 Xuất xứ : (ThaiLan) Công suất : 3 HP (R22 ) Nhẹ nhàng và gọn nhẹ Công nghệ Copeland Scroll Digital® để điều chế công suất đơn giản, Send to friendsPrint Trọng lượng : 20kg

091 40 40 090
Compressor ZB19KQ-TFD-524 Call

Compressor ZB19KQ-TFD-524

Máy nén Copeland ZB19KQ-TFD-524 Xuất xứ : (ThaiLan) Công suất 2.5 HP (R22 ) Nhẹ nhàng và gọn nhẹ Công nghệ Copeland Scroll Digital® để điều chế công suất đơn giản, Send to friendsPrint Trọng lượng : 20kg

091 40 40 090
Compressor ZB15KQ-TFD-524 Call

Compressor ZB15KQ-TFD-524

Máy nén Copeland ZB15KQ-TFD-524 ZB15KQ-TFD-524 (ThaiLan) Công suất 2HP (R22 ) Nhẹ nhàng và gọn nhẹ Công nghệ Copeland Scroll Digital® để điều chế công suất đơn giản, Send to friendsPrint Mã: ZB15KQ Trọng lượng : 20kg Từ khóa: B15KQ-PFJ-558, Copeland ZB15KQ, ZB15KQ

091 40 40 090
Máy nén Copeland  ZB29KQ-TFD-558 Call

Máy nén Copeland ZB29KQ-TFD-558

Tên sản phẩm : Máy nén Copeland ZB29KQ-TFD-558 Công suất lạnh : 36.200 Btu/h Nguồn điện : 380-4240V, 3P, 50Hz Môi chất lạnh : Gas R22 Xuất xứ : Thailand

091 40 40 090
Máy nén Copeland  ZB114KQ-TFD-550 Call

Máy nén Copeland ZB114KQ-TFD-550

Tên sản phẩm : Máy nén Copeland ZB114KQ-TFD-550 Công suất lạnh :134.800 Btu/h Nguồn điện : 380-4240V, 3P, 50Hz Môi chất lạnh : Gas R22 Xuất xứ : Thailand

091 40 40 090
Máy nén Copeland  ZB95KQ-TFD-550 Call

Máy nén Copeland ZB95KQ-TFD-550

Tên sản phẩm : Máy nén Copeland ZB95KQ-TFD-550 Công suất lạnh :111.000 Btu/h Nguồn điện : 380-4240V, 3P, 50Hz Môi chất lạnh : Gas R22 Xuất xứ : Thailand

091 40 40 090
Máy nén Copeland  ZB95KQE-TFD-550 Call

Máy nén Copeland ZB95KQE-TFD-550

Máy nén copeland ZB95KQE-TFD-550 Dùng cho máy điều hòa không khí và kho lạnh khoảng -10oC Sử dụng gas R22, R134a, R407C… Điện nguồn: 380V/3Ph/50Hz C.suất lạnh: 22,200-134,800Btu/h Nguồn gốc : Thailand

091 40 40 090
Máy nén Copeland  ZB88KQE-TFD-550 Call

Máy nén Copeland ZB88KQE-TFD-550

Tên sản phẩm : Máy nén Copeland ZB88KQE-TFD-550 Công suất lạnh :109.200 Btu/h Nguồn điện : 380-4240V, 3P, 50Hz Môi chất lạnh : Gas R22 Xuất xứ : Thailand

091 40 40 090
Máy nén Copeland  ZB88KQ-TFD-550 Call

Máy nén Copeland ZB88KQ-TFD-550

Tên sản phẩm : Máy nén Copeland ZB88KQ-TFD-550 Công suất lạnh :109.200 Btu/h Nguồn điện : 380-4240V, 3P, 50Hz Môi chất lạnh : Gas R22 Xuất xứ : Thailand

091 40 40 090
Máy nén Copeland  ZB76KQ-TFD-550 Call

Máy nén Copeland ZB76KQ-TFD-550

Tên sản phẩm : Máy nén Copeland ZB76KQ-TFD-550 Công suất lạnh :94.500 Btu/h Nguồn điện : 380-4240V, 3P, 50Hz Môi chất lạnh : Gas R22 Xuất xứ : Thailand

091 40 40 090
Máy nén Copeland  ZB76KQE-TFD-550 Call

Máy nén Copeland ZB76KQE-TFD-550

Tên sản phẩm : Máy nén Copeland ZB76KQE-TFD-550 Công suất lạnh :94.500 Btu/h Nguồn điện : 380-4240V, 3P, 50Hz Môi chất lạnh : Gas R22 Xuất xứ : Thailand

091 40 40 090
Máy nén Copeland  ZB66KQE-TFD-550 Call

Máy nén Copeland ZB66KQE-TFD-550

Tên sản phẩm : Máy nén Copeland ZB66KQE-TFD-550 Công suất lạnh :81.600 Btu/h Nguồn điện : 380-4240V, 3P, 50Hz Môi chất lạnh : Gas R22 Xuất xứ : Thailand

091 40 40 090
Máy nén Copeland  ZB66KQ-TFD-550 Call

Máy nén Copeland ZB66KQ-TFD-550

Tên sản phẩm : Máy nén Copeland ZB66KQ-TFD-550 Công suất lạnh :81.600 Btu/h Nguồn điện : 380-4240V, 3P, 50Hz Môi chất lạnh : Gas R22 Xuất xứ : Thailand

091 40 40 090
Máy nén Copeland  ZB58KQ-TFD-550 Call

Máy nén Copeland ZB58KQ-TFD-550

Tên sản phẩm : Máy nén Copeland ZB58KQ-TFD-550 Công suất lạnh (BTU/H): 72,000 Công suất điện (HP): 8 Dòng chạy (RLA): 16.4 Dòng đề (LRA): 86 - 96 Môi chất lạnh: R22

091 40 40 090
Máy nén Copeland  ZB58KQ-TFD-558 Call

Máy nén Copeland ZB58KQ-TFD-558

Tên sản phẩm : Máy nén Copeland ZB58KQ-TFD-558 Công suất lạnh :72.000 Btu/h Nguồn điện : 380-4240V, 3P, 50Hz Môi chất lạnh : Gas R22 Xuất xứ : Thailand

091 40 40 090
Máy nén Copeland  ZB58KQE-TFD-558 Call

Máy nén Copeland ZB58KQE-TFD-558

Tên sản phẩm : Máy nén Copeland ZB58KQE-TFD-558 Công suất lạnh :72.000 Btu/h Nguồn điện : 380-4240V, 3P, 50Hz Môi chất lạnh : Gas R22 Xuất xứ : Thailand

091 40 40 090
Máy nén Copeland  ZB48KQE-TFD-558 Call

Máy nén Copeland ZB48KQE-TFD-558

Tên sản phẩm : Máy nén Copeland ZB48KQE-TFD-558 Công suất lạnh : 63.300 Btu/h Nguồn điện : 380-4240V, 3P, 50Hz Môi chất lạnh : Gas R22 Xuất xứ : Thailand

091 40 40 090
Máy nén Copeland  ZB48KQ-TFD-558 Call

Máy nén Copeland ZB48KQ-TFD-558

Tên sản phẩm : Máy nén Copeland ZB48KQ-TFD-558 Công suất lạnh : 63.300 Btu/h Nguồn điện : 380-4240V, 3P, 50Hz Môi chất lạnh : Gas R22 Xuất xứ : Thailand

091 40 40 090
Máy nén Copeland  ZB45KQE-TFD-558 Call

Máy nén Copeland ZB45KQE-TFD-558

Tên sản phẩm : Máy nén Copeland ZB45KQE-TFD-558 Công suất lạnh : 54.600 Btu/h Nguồn điện : 380-4240V, 3P, 50Hz Môi chất lạnh : Gas R404 Xuất xứ : Thailand

091 40 40 090
Máy nén Copeland  ZB45KQ-TFD-558 Call

Máy nén Copeland ZB45KQ-TFD-558

Tên sản phẩm : Máy nén Copeland ZB45KQ-TFD-558 Công suất lạnh : 54.600 Btu/h Nguồn điện : 380-4240V, 3P, 50Hz Môi chất lạnh : Gas R22 Xuất xứ : Thailand

091 40 40 090
Máy nén Copeland CR20K6M-PFV Call

Máy nén Copeland CR20K6M-PFV

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland CR20K6M-PFV Công suất: 20.000Btu/h Nguồn điện: 208-230V/1P/60Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ:Ấn Độ

091 40 40 090
Máy nén Copeland CR22K6M-PF1 Call

Máy nén Copeland CR22K6M-PF1

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland CR22K6M-PF1 Công suất: 18.500Btu/h Nguồn điện: 230V/1P/50Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ:Ấn Độ

091 40 40 090
Máy nén Copeland CR24K6M-PFV Call

Máy nén Copeland CR24K6M-PFV

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland CR24K6M-PFZ Công suất: 19.800Btu/h Nguồn điện: 220-240V/1P/50Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ:Ấn Độ

091 40 40 090
Máy nén Copeland CR24K6M-PFZ Call

Máy nén Copeland CR24K6M-PFZ

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland CR24K6M-PFZ Công suất: 19.800Btu/h Nguồn điện: 220-240V/1P/50Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ:Ấn Độ

091 40 40 090

Sản phẩm bán chạy

Hổ trợ trực tuyến

Hotline

Hotline - 0914.040.090

Hổ trợ kỹ Thuật

Hổ trợ kỹ Thuật - 0933 677 826

Kinh doanh

Kinh doanh - 0906 135 378

Mail báo giá

Mail báo giá - dienlanhthienhaivn@gmail.com

Liên kết website

Thống kê

 • Đang online 14
 • Hôm nay 411
 • Hôm qua 890
 • Trong tuần 1,301
 • Trong tháng 13,088
 • Tổng cộng 227,617

Fanpage Facebook

Top

   (0)