MÁY NÉN LẠNH COPELAND

mỗi trang
Máy nén Copeland CR24K6M-TF5 Call

Máy nén Copeland CR24K6M-TF5

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland CR24K6M-TF5 Công suất: 23.300Btu/h Nguồn điện: 200-230V/3P/60Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ:Ấn Độ

091 40 40 090
Máy nén Copeland CR24K6M-TFD Call

Máy nén Copeland CR24K6M-TFD

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland CR24K6M-TFD Công suất: 19.900Btu/h Nguồn điện: 380-420V/3P/50Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ:Ấn Độ

091 40 40 090
Máy nén Copeland CR28K6M-PFV Call

Máy nén Copeland CR28K6M-PFV

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland CR28K6M-PFV Công suất: 28.500Btu/h Nguồn điện: 208-230V/1P/60Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ:Ấn Độ

091 40 40 090
Máy nén Copeland CR30K6M-PF1 Call

Máy nén Copeland CR30K6M-PF1

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland CR30K6M-PF1 Công suất: 24.250Btu/h Nguồn điện:230V/1P/50Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ:Ấn Độ

091 40 40 090
Máy nén Copeland CR32K6M-PFV Call

Máy nén Copeland CR32K6M-PFV

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland CR32K6M-PFV Công suất: 32.200Btu/h Nguồn điện:208 – 230V/1P/60Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ:Ấn Độ

091 40 40 090
Máy nén Copeland CR34K6M-PFZ Call

Máy nén Copeland CR34K6M-PFZ

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland CR34K6M-PFZ Công suất: 28.700Btu/h Nguồn điện:220 – 240V/1P/50Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ:Ấn Độ

091 40 40 090
Máy nén Copeland CR32K6M-PFZ Call

Máy nén Copeland CR32K6M-PFZ

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland CR32K6M-PFZ Công suất: 27.200Btu/h Nguồn điện:220 – 240V/1P/50Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ:Ấn Độ

091 40 40 090
Máy nén Copeland CR34K6M-TF5 Call

Máy nén Copeland CR34K6M-TF5

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland CR34K6M- TF5 Công suất: 33.900Btu/h Nguồn điện:200 – 230V/3P/60Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ:Ấn Độ

091 40 40 090
Máy nén Copeland CR34K6M-TFD Call

Máy nén Copeland CR34K6M-TFD

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland CR34K6M- TFD Công suất: 33.900Btu/h Nguồn điện:200 – 230V/3P/60Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ:Ấn Độ

091 40 40 090
Máy nén Copeland CR36K6M-PFZ Call

Máy nén Copeland CR36K6M-PFZ

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland CR36K6M- PFZ Công suất: 29.300Btu/h Nguồn điện:220 – 240V/1P/50Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ:Ấn Độ

091 40 40 090
Máy nén Copeland CR36K6M-TFM Call

Máy nén Copeland CR36K6M-TFM

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland CR36K6M- TFM Công suất: 29.100Btu/h Nguồn điện:400V/3P/50Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ:Ấn Độ

091 40 40 090
Máy nén Copeland CR37K6M-PFV Call

Máy nén Copeland CR37K6M-PFV

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland CR37K6M- PFV Công suất: 36.800Btu/h Nguồn điện: 208-230V/1P/60Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ:Ấn Độ

091 40 40 090
Máy nén Copeland CR37K6M-PFZ Call

Máy nén Copeland CR37K6M-PFZ

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland CR37K6M-PFZ Công suất:30.600Btu/h Nguồn điện:220-240V/1P/50Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ:Ấn Độ

091 40 40 090
Máy nén Copeland CR37K6M-TF5 Call

Máy nén Copeland CR37K6M-TF5

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland CR37K6M- TF5 Công suất: 36.500Btu/h Nguồn điện:200-230V/3P/60Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ:Ấn Độ

091 40 40 090
Máy nén Copeland CR37K6M-TFD Call

Máy nén Copeland CR37K6M-TFD

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland CR37K6M- TFD Công suất: 31.200Btu/h Nguồn điện:380-420V/3P/50Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ:Ấn Độ

091 40 40 090
Máy nén Copeland CR42K6M-PFV Call

Máy nén Copeland CR42K6M-PFV

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland CR42K6M- PFV Công suất: 41.900Btu/h Nguồn điện:208-230V/1P/60Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ:Ấn Độ

091 40 40 090
Máy nén Copeland CR42K6M-PFZ Call

Máy nén Copeland CR42K6M-PFZ

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland CR42K6M- PFZ Công suất: 34.400Btu/h Nguồn điện:220-240V/1P/50Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ:Ấn Độ

091 40 40 090
Máy nén Copeland CR42K6M-TF5 Call

Máy nén Copeland CR42K6M-TF5

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland CR42K6M- TF5 Công suất: 41.500Btu/h Nguồn điện:200-230V/3P/60Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ:Ấn Độ

091 40 40 090
Máy nén Copeland CR42K6M-TFM Call

Máy nén Copeland CR42K6M-TFM

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland CR42K6M- TFM Công suất: 34.200Btu/h Nguồn điện:400V/3P/50Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ:Ấn Độ

091 40 40 090
Máy nén Copeland CR47KQM-PFV Call

Máy nén Copeland CR47KQM-PFV

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland CR47KQM- PFV Công suất: 47.500Btu/h Nguồn điện:208-230V/1P/60Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ:Ấn Độ

091 40 40 090
Máy nén Copeland CR47KQM-PFZ Call

Máy nén Copeland CR47KQM-PFZ

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland CR47KQM- PFZ Công suất: 40.700Btu/h Nguồn điện:220-240V/1P/50Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ:Ấn Độ

091 40 40 090
Máy nén Copeland CR47KQM-TF5 Call

Máy nén Copeland CR47KQM-TF5

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland CR47KQM- TF5 Công suất: 45.700Btu/h Nguồn điện:200-230V/3P/60Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ:Ấn Độ

091 40 40 090
Máy nén Copeland CR47KQM-TFD Call

Máy nén Copeland CR47KQM-TFD

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland CR47KQM- TFD Công suất: 39.700Btu/h Nguồn điện:380-420V/3P/50Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Ấn Độ

091 40 40 090
Máy nén Copeland CR53KQM-TF5 Call

Máy nén Copeland CR53KQM-TF5

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland CR53KQM- TF5 Công suất: 52.500Btu/h Nguồn điện:200-230V/3P/60Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ:Ấn Độ

091 40 40 090
Máy nén Copeland CR53KQM-TFD Call

Máy nén Copeland CR53KQM-TFD

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland CR53KQM- TFD Công suất: 53.000Btu/h Nguồn điện:460V/3P/60Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ:Ấn Độ

091 40 40 090
Máy nén Copeland CR57KQM-TF5 Call

Máy nén Copeland CR57KQM-TF5

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland CR57KQM- TF5 Công suất: 56.500Btu/h Nguồn điện:200-230V/3P/60Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ:Ấn Độ

091 40 40 090
Máy nén Copeland CR57KQM-TFD Call

Máy nén Copeland CR57KQM-TFD

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland CR57KQM- TFD Công suất: 57.000Btu/h Nguồn điện:460V/3P/60Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Ấn Độ

091 40 40 090
Máy nén Copeland CR62KQM-PFV Call

Máy nén Copeland CR62KQM-PFV

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland CR62KQM- PFV Công suất: 60.600Btu/h Nguồn điện:208-230V/1P/60Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ:Ấn Độ

091 40 40 090
Máy nén Copeland CR62KQM-TF5 Call

Máy nén Copeland CR62KQM-TF5

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland CR62KQM- TF5 Công suất: 61.300Btu/h Nguồn điện:200-230V/3P/60Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ:Ấn Độ

091 40 40 090
Máy nén Copeland CR62KQM-TFD Call

Máy nén Copeland CR62KQM-TFD

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland CR62KQM- TFD Công suất: 61.300Btu/h Nguồn điện:460V/3P/60Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ:Ấn Độ

091 40 40 090
Máy nén Copeland ZB38KQE-TFD-558 Call

Máy nén Copeland ZB38KQE-TFD-558

Công ty TNHH TM DV KT THIÊN HẢI chuyên cung cấp sỉ, lẻ máy nén lạnh Copeland ZB chất lượng hàng đầu tại Việt Nam. Liên hệ: 0914 040 090

091 40 40 090
Máy nén Copeland ZB30KQ-TFD-558 Call

Máy nén Copeland ZB30KQ-TFD-558

Dùng cho máy điều hòa không khí và kho lạnh Sử dụng gas : R22,R134a,R407C,...... Điện nguồn : 380V/3Ph/50Hz Công suất lạnh : 22,200-134,800Btu/h Xuất xứ : Thái Lan

091 40 40 090
Máy nén Copeland ZB30KQE-TFD-558 Call

Máy nén Copeland ZB30KQE-TFD-558

Dùng cho máy điều hòa không khí và kho lạnh Sử dụng gas : R22,R134a,R407C,...... Điện nguồn : 380V/3Ph/50Hz Công suất lạnh : 22,200-134,800Btu/h Xuất xứ : Thái Lan

091 40 40 090
Máy nén Copeland ZB29KQE-TFD-558 Call

Máy nén Copeland ZB29KQE-TFD-558

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland ZB26KQE-TFD-558 Công suất:32.200Btu/h (4.0HP) Nguồn điện:380-420V/3P/50Hz Môi chất lạnh: Gas R404 Xuất xứ: Thái Lan

091 40 40 090
Máy nén Copeland ZB38KQ-TFD-558 Call

Máy nén Copeland ZB38KQ-TFD-558

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland ZB38KQ-TFD-558 Công suất:44.700Btu/h (5.0HP) Nguồn điện:380-420V/3P/50Hz Môi chất lạnh: Gas R22 Xuất xứ: Thái Lan

091 40 40 090
Máy nén Copeland ZP103KCE-TFD Call

Máy nén Copeland ZP103KCE-TFD

Tên sản phẩm: Máy nén Copeland ZP103KCE-TFD Công suất:86.000Btu/h (8.6HP) Nguồn điện:380-420V/3P/50Hz Môi chất lạnh: Gas R410A Xuất xứ: Thái Lan

091 40 40 090

Sản phẩm bán chạy

Hổ trợ trực tuyến

Hotline

Hotline - 0914.040.090

Hổ trợ kỹ Thuật

Hổ trợ kỹ Thuật - 0933 677 826

Kinh doanh

Kinh doanh - 0906 135 378

Mail báo giá

Mail báo giá - dienlanhthienhaivn@gmail.com

Liên kết website

Thống kê

 • Đang online 11
 • Hôm nay 414
 • Hôm qua 1,484
 • Trong tuần 2,387
 • Trong tháng 9,349
 • Tổng cộng 258,641

Fanpage Facebook

Top

   (0)